Blog

01.03.2019

Jak zdobyć uprawnienia do projektowania?

W artykule znajdziesz:

Jak zdobyć uprawnienia do projektowania?

Podstawową kwestię, która ma wpływ na zdobycie w przyszłości uprawnień budowlanych, jest wybór odpowiedniego wykształcenia, np. budownictwo lub inżynierię środowiska (program na komputer). Obecnie uprawnienia nadawane są w kilku specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej kolejowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• instalacyjnej telekomunikacyjnej
• instalacyjnej elektrycznej,
• instalacyjnej sanitarnej (program na telefon).

Należy wybrać uczelnię techniczną

Jak zdobyć uprawnienia do projektowania?

Ponadto należy wybrać uczelnię techniczną, a następnie ukończyć studia z tytułem magistra inżyniera – w przypadku politechniki można zdecydować się na budownictwo, inżynierię środowiska lub elektrykę i telekomunikację, a w przypadku uniwersytetów przyrodniczych na inżynierię środowiska (program na egzamin ustny). Już w czasie studiów trzeba rozglądać się za dorywczą pracę w charakterze asystenta projektanta. Po znalezieniu pracy należy cały czas rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Po ukończeniu budownictwa można zdobyć uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub uprawnienia w specjalności instalacyjnej w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1). Po inżynierii można natomiast starać się o uprawnienia w specjalnościach instalacyjnych bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania uprawnień budowlanych jest także zaliczenie praktyki zawodowej. Do tego niezbędny będzie opiekun praktyki zawodowej, który musi przy obiekcie pełnić funkcję techniczną (segregator). Opiekunem praktyki projektowej może być projektant posiadający odpowiednie uprawnienia, a opiekunem praktyki wykonawczej może być kierownik robót lub kierownik budowy. Aby dobrze przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane należy przerobić przynajmniej 1,5 tysiąca przykładowych pytań. Oczywiście doświadczenie również jest ważne, ale jeśli bez zapoznania się z pytaniami szanse na zdanie części pisemnej są minimalne (opinie).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami