Jak zdobyć zaświadczenie o przynależności do izby?

Zaświadczenie potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest dokumentem, który stanowi potwierdzenie czynnego członkostwa w samorządzie zawodowym, a także posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zgodnie z prawem budowlanym takie zaświadczenie jest potrzebne przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zarówno w roli projektanta, jak i kierownika budowy lub robót czy inspektora nadzoru inwestorskiego (program na komputer).

Jak zdobyć zaświadczenie o przynależności do izby?

Dokument ten jest niezbędny także w przypadku sprawowania kierownictwa lub patronatu nad praktyką zawodową osoby starającej się o uprawnienia budowlane. Potwierdza on przynależność do izby przez cały czas trwania praktyki zawodowej.

Zaświadczenie razem z kopią decyzji nadającej uprawnienia budowlane, stanowi potwierdzenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych inżyniera budownictwa (program na telefon). Od roku 2011 najlepszym sposobem na zdobycie zaświadczenia o przynależności jest skorzystanie z portalu członkowskiego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program egzamin ustny). Zaświadczenie ma formę elektroniczną i można je ściągnąć w formie pliku pdf. Opatrzone jest bezpiecznym podpisem elektronicznym, które pozwala na jego weryfikację (opinie o programie). Warto w tym miejscu wspomnieć, że dane mające postać elektroniczną, które są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, który weryfikowany jest przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego, są równoważne pod kątem skutków prawnych dokumentom mającym podpisy własnoręczne (segregator aktów prawnych).

Zaświadczenia

Zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego są generowane na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z kolejnością wpłacania składek członkowskich. Aby móc pobrać takie zaświadczenie, należy zarejestrować się w systemie, a następnie podać swoje hasło oraz login. W zaświadczeniu znajduje się imię, nazwisko oraz adres inżyniera, wraz z jego numerem ewidencyjnym (promocja 3  w 1). Ponadto wymieniona jest tam izba, której jest członkiem oraz informacje o ubezpieczeniu OC. Znajduje się na nim także data ważności dokumentu i numer weryfikacyjna, co pozwala potwierdzić autentyczność zaświadczenia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !