Jaka specjalność jest wybierana najczęściej?

W 2017 roku nadano łącznie 5922 uprawnienia budowlane we wszystkich dziewięciu specjalnościach. Oczywiście, aby je zdobyć kandydaci musieli najpierw zaliczyć test pisemny – zdać można po udzieleniu przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi (program na komputer). W 2017 złożona 6920 wniosków o nadanie uprawnień – spośród wszystkich kandydatów aż 1188 ponownie musiało zaliczać egzamin pisemny natomiast egzamin ustny powtarzały 1973 osoby. Osoby te nie zdały egzaminu w poprzednich sesjach lub odroczyły termin egzaminu. W sumie w testach wzięło udział 7475 osób, a w części ustnej 7826 osób. Pozytywnie obie części egzaminu zaliczyły 5922 osoby, natomiast wynik negatywnych otrzymało aż 2500 osób (program na telefon).
Najwięcej uprawnień nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 2615. Znacznie mniej osób otrzymało uprawnienia w specjalnościach:
• instalacyjnej sanitarnej – 1254 osoby,
• instalacyjnej elektrycznej – 899 osób,
• inżynieryjnej drogowej – 609 osób,
• inżynieryjnej mostowej – 230 osób,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 97 osób,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej – 91 osób,
• instalacyjnej telekomunikacyjnej – 83 osoby,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem – 44 osoby (promocja 3 w 1).

Prace związane z ustawą


Warto przy tym napomknąć, iż wynik pozytywny pisemnej części egzaminy jest ważny nawet 3 lata – w tym czasie można podchodzić do egzaminu ustnego (program na egzamin ustny).
W roku 2016 w dziewięciu specjalnościach łącznie otrzymało uprawnienia 5512 osób, z czego ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej aż 2534 osoby. Polska Izba Inżynierów Budownictwa nadaje uprawnienia nie tylko w niezwykle popularnej specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ale również w pozostałych specjalnościach, w tym cieszącą się najmniejszym zainteresowaniem specjalności wyburzeniowej (segregator). Osoby, które planują zdobycie uprawnień budowlanych, powinny pamiętać o tym, że sukcesywnie wykonywane są prace związane z ustawą o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta, a także nad ustawą inwestycyjną, która nie ma poparcia Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !