Blog

11.08.2018

Jaki jest cel izolacji przewodów ogrzewania powietrznego?

W artykule znajdziesz:

Jaki jest cel izolacji przewodów ogrzewania powietrznego?


Uprawnienia budowlane.Przewody ogrzewania powietrznego muszą być odpowiednio zabezpieczone przed nadmierną utratą ciepła. Właśnie w tym celu wykonuje się ich izolację.
Dzięki zastosowaniu izolacji zmniejsza się energochłonność budynku. Dodatkowym plusem jest fakt, że ilość dwutlenku węgla emitowanego do środowiska również spada. Warto podkreślić, że ciepło przenikające przez przewody ogrzewania powietrznego nadal pozostaje w pomieszczeniu. Nie można więc uznać tego zjawiska za typową stratę. Jest to nazwa umowna - różnice w wydatkach powietrza nawiewnego stanowią duże utrudnienie w momencie projektowania. Straty ciepła w jednym pomieszczeniu generują zyski w miejscach, gdzie ulokowane są ścianki przewodów.
Izolacja przewodów ogrzewania powietrznego musi posiadać optymalną grubość, która określona jest w normach. Trzeba zaznaczyć, że grubsza izolacja wcale nie jest lepsza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jej koszty będą o wiele wyższe. Jest to suma wysokich kosztów robocizny, a także zastosowanych materiałów.
Zgodnie z przepisami prawa zastosowane rozwiązania nie mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Dąży się do tego, aby poziom szkodliwych substancji (w tym dwutlenku węgla) był możliwie najniższy. Budynek musi spełniać minimalne wymagania dotyczące jakości energetycznej. W jej skład wchodzi m.in. układ grzewczy oraz klimatyzacyjny. Istotnym jest, aby już na poziomie projektowania określić jakość środowiska wewnętrznego. Nie bez znaczenia jest również ekonomiczność zastosowanych rozwiązań - dąży się do minimalizacji kosztów. Izolacja cieplna powinna odpowiadać zapisom określonym w normach. W przypadku zastosowania materiałów o innej izolacyjności trzeba wykonać korekcję jej grubości. Warstwa izolacyjna nie może przekraczać zalecanej wartości. Szczegółowe wartości zawarte są w dyrektywach, które określają minimalne warunki techniczne obowiązujące w budynkach. Izolacja termiczna nie może być cieńsza, niż minimalna grubość określona w przepisach.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami