Jaki rodzaj uprawnień wybrać?

 

Jaki rodzaj uprawnień wybrać?

W Polsce uprawnienia budowlane są dostępne w trzech rodzajach:
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie,
• do projektowania,
• do kierowania robotami budowlanymi (program na komputer).

Osoba, która zdobędzie uprawnienia budowlane, zyska prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie. Oznacza to możliwość samodzielnego oceniania zjawisk technologicznych oraz zagadnień architektonicznych, technicznych lub organizacyjnych związanych z projektowaniem bądź kierowaniem budową (program na telefon). Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, stąd też osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, podlegają odpowiedzialności zawodowej i mogą być ukarane za popełnione błędy i przewinienia (program egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane można, jak już wspomniano, uzyskać w kilku rodzajach. Poza tym do wyboru są również różne specjalności i w tym przypadku pod uwagę brane jest przede wszystkim wykształcenie oraz praktyka zawodowa. Podstawą jest ukończenie studiów magisterskich lub inżynierskich na jednym z kierunków odpowiednich bądź pokrewnych dla danej specjalności (opinie o programie). Ponadto, jeśli uprawnienia mają być łączne do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, to konieczne jest odbycie praktyki przy sporządzaniu projektów oraz na budowie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku uprawnień budowlanych wyłącznie do projektowania.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi


Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi dostępne są natomiast nie tylko dla osób z wykształceniem wyższym, ale także dla tych, które mają tytuł technika lub mistrza w jednym z zawodów wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych). Osoby, mające ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku zaliczanym do pokrewnych dla danej specjalności, muszą wówczas odbyć trzyletnią praktykę zawodową. Natomiast technicy oraz mistrzowie, aby otrzymać uprawnienia budowlane, zobowiązani są do odbycia aż 4-letniej praktyki zawodowej na budowie. Dopiero wtedy możliwe będzie przejście postępowania kwalifikacyjnego oraz podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !