Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę?

Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę?

W 2018 roku wprowadzono w prawie budowlanym nowe przepisy, zgodnie z którymi niektóre inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia robót budowlanych. Jest to szczególnie dobra wiadomość dla właścicieli domów prywatnych. Pod te przepisy podlega m.in. budowa obiektów gospodarczych, które związane są z produkcją rolną oraz uzupełniają zabudowę ogrodową w ramach już istniejącego siedliska. Ponadto pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę lub działki, na których są zaprojektowane. Nowym przepisom podlega też budowa wolnostojących parterowych budynków służących do indywidualnej rekreacji, czyli przeznaczonych do wypoczynku okresowego. Ich powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35mkw, a liczba takich obiektów nie może być wyższa niż jeden na każde 500mkw powierzchni danej działki (program na telefon).

Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane również w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nieprzekraczającej 7,50m3 na dobę oraz budowy miejsc postojowych dla pojazdów osobowych do maksymalnie 10 stanowisk. Nowe przepisy dotyczą także budowy zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz budowy tymczasowych obiektów mieszkalnych, które nie są trwale połączone z gruntem i przewidziane są do rozbiórki lub przeniesienia po terminie, który musi być zostać określony w zgłoszeniu.

Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są również osoby, które planują:

• budowę przydomowych basenów lub oczek wodny o powierzchni nie większej niż 50mkw,

• budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,

• budowę zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, którego pojemność nieprzekracza 7m3, przeznaczonym do zasilania instalacji gazowych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych,

• budowę ogrodzeń,

• docieplenie budynków o maksymalnej wysokości 25m,

• budowę obiektów małej architektury,

• przebudowę elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie prowadzącej do zwiększenia obecnego obszaru oddziaływania takiego budynku.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !