Blog

30.05.2018

Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę?

W artykule znajdziesz:

Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę?

Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę?

W 2018 roku wprowadzono w prawie budowlanym nowe przepisy, zgodnie z którymi niektóre inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia robót budowlanych. Jest to szczególnie dobra wiadomość dla właścicieli domów prywatnych. Pod te przepisy podlega m.in. budowa obiektów gospodarczych, które związane są z produkcją rolną oraz uzupełniają zabudowę ogrodową w ramach już istniejącego siedliska. Ponadto pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę lub działki, na których są zaprojektowane. Nowym przepisom podlega też budowa wolnostojących parterowych budynków służących do indywidualnej rekreacji, czyli przeznaczonych do wypoczynku okresowego. Ich powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35mkw, a liczba takich obiektów nie może być wyższa niż jeden na każde 500mkw powierzchni danej działki (program na telefon).

Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane również w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nieprzekraczającej 7,50m3 na dobę oraz budowy miejsc postojowych dla pojazdów osobowych do maksymalnie 10 stanowisk. Nowe przepisy dotyczą także budowy zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz budowy tymczasowych obiektów mieszkalnych, które nie są trwale połączone z gruntem i przewidziane są do rozbiórki lub przeniesienia po terminie, który musi być zostać określony w zgłoszeniu.

Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są również osoby, które planują:

• budowę przydomowych basenów lub oczek wodny o powierzchni nie większej niż 50mkw,

• budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,

• budowę zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, którego pojemność nieprzekracza 7m3, przeznaczonym do zasilania instalacji gazowych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych,

• budowę ogrodzeń,

• docieplenie budynków o maksymalnej wysokości 25m,

• budowę obiektów małej architektury,

• przebudowę elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie prowadzącej do zwiększenia obecnego obszaru oddziaływania takiego budynku.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami