Blog

08.11.2018

Jakie materiały do budowy domów ograniczają ognień w budynku i zapobiegają rozwojowi pożaru?

W artykule znajdziesz:

Jakie materiały do budowy domów ograniczają ognień w budynku i zapobiegają rozwojowi pożaru?

Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach
Każdy budynek, czy to mieszkalny, czy też użyteczności publicznej projektuje się oraz buduje zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego (program na komputer). Spełnienie określonych przepisów ma zasadniczy wpływ na bezpieczne użytkowanie. Bezpieczeństwo pożarowe jest niezwykle istotne, dlatego w trakcie budowy muszą być zastosowane warunki techniczne, które w późniejszym czasie pozwolą na działanie służb pożarniczych, kiedy pojawi się ognień w budynku (program na telefon).
Jakie warunki techniczne muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Praktycznie we współczesnym budownictwie

Jakie materiały do budowy domów ograniczają ognień w budynku i zapobiegają rozwojowi pożaru?

Przede wszystkim jest to odpowiednia nośność konstrukcji stropów oraz ścian, obliczona na konieczną wytrzymałość w sytuacji kryzysowej (program na egzamin ustny). Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku muszą być zaprojektowane tak, aby w jak największym stopniu ograniczały rozprzestrzenianie się ognia, jeśli pojawi się on w obiekcie (promocja 3 w 1). Usytuowanie domu jest również bardzo ważne, musi ono zapobiegać rozwojowi pożaru na sąsiednie budynki oraz umożliwiać ewentualną ewakuację mieszkańców. Jednym z dodatkowych elementów zwiększających bezpieczeństwo pożarowe jest zastosowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który odcina dopływ energii do instalacji, a jednocześnie umożliwia pracę urządzeń gaśniczych (segregator).
Jakie materiały do budowy domów ograniczają ognień w budynku i zapobiegają rozwojowi pożaru?
Do budowy obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej obecnie najczęściej używane są materiały określone jako niepalne, trudno palne, samogasnące oraz niekapiące. Praktycznie we współczesnym budownictwie zostały wyeliminowane materiały łatwo palne, które do niedawna stwarzały ogromne zagrożenie dla ludzi oraz powodowały wielkie straty materialne (opinie). Bardzo ważną cechą produkowanych w nowoczesnych technologiach materiałów używanych do budowy jest ich jak najmniejsza toksyczność w przypadku spalania. Wysoką odpornością na ogień i topienie się wykazują się także skrzydła drzwiowe, okienne oraz elementy używane do wykończenia wnętrz.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami