Blog

20.07.2019

Jakie możliwości dają uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Jakie możliwości dają uprawnienia budowlane?

Każda specjalność uprawnień budowlanych daje nieco inne możliwości. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektu (program na komputer).

Jakie możliwości dają uprawnienia budowlane?

Te same uprawnienia, ale w zakresie ograniczonym, pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3 i są one na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej. W przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń możliwe jest projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi zarówno w zakresie konstrukcji, jak i architektury obiektu (program na telefon).

Z kolei uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w zakresie ograniczonym pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu, który spełnia poniższe warunki:
• kubatura do 1000 m3,
• wysokość do 12 m nad poziomem terenenu,
• do 3 kondygnacji naziemnych,
• wysokość kondygnacji do 4,8 m,
• posadowienie na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu,
• posadowienie bezpośrednio na nośnym gruncie,
• brak elementów wstępnie sprężanych na budowie,
• brak konieczności uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej (program egzamin ustny).

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia drogowe w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie drogowych obiektów inżynierskich (zgodnie z przepisami o drogach publicznych) oraz w zakresie kolejowych obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty, przepusty, ściany oporowe, tunele liniowe, podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych (zgodnie z warunkami technicznymi, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie) (opinie o programie). W tej specjalności do projektowania bez ograniczeń uprawnienia pozwalają również na obliczanie świateł przepustów i mostów. Jeśli uprawnienia są ograniczone to pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przepustów i jednoprzęsłowych obiektów mostowych (segregator aktów prawnych), których przęsło ma rozpiętość do 21 m i jest posadowione na stabilnym gruncie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami