Jakie rejestry prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego?

Oprócz rejestru kontrolowanych materiałów GUNB prowadzi także wiele innych rejestrów, których zadaniem jest monitorowanie oraz charakteryzowanie sytuacji w budownictwie (program na komputer). Ruch budowlanych to rejestr, w którym analizowane są informacje związane z ilością obiektów oddanych do użytkowania, a także wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę czy zakazów rozbiórek. Na stronie GUNB można znaleźć dane od 2004 roku (program na telefon). Kolejny rejestr to Katastrofy Budowlane, czyli spis zdarzeń, o których GUNB informują powiatowi lub wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego. Statystyki związane z katastrofami budowlanymi w Polsce ujmowane są rocznych cyklach – najstarsze dane pochodzą z 2004 roku (program na egzamin ustny).
Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB) zawiera informacje oraz dane tych wyrobów budowlanych, które oznakowane są znakiem budowlanym, ale nie są zgodne z wymaganiami, które określono w ustawie o wyrobach budowlanych. W spisie znaleźć można szczegółowe dane pozwalające na identyfikację zakwestionowanych wyrobów, a także informacje dotyczące:
• rodzaju i zakresu niezgodności,
• środkach zastosowanych wobec zakwestionowanego wyrobu budowlanego,
• zagrożeniach, jakie może powodować zastosowanie zakwestionowanego wyrobu budowlanego (promocja 3 w 1).

kontenerowe stacje transformatorowe

Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń związanych ze sprawami budowlanymi (RWDZ) zawiera informacje o pozwoleniach na budowę oraz zgłoszeniach zamierzeń budowlanych w całym kraju (segregator). Informacje można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki, a także na mapie. W rejestrze znajdują się dane, które zostały do wprowadzone po 1. stycznia 2016. Znaleźć w nim można wnioski o pozwolenie na budowę, a także wydane decyzje o pozwoleniu na budowę (opinie). Zawiera on też wszystkie zgłoszenia w zakresie budowy wolno stojących obiektów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę, na której zostały zaprojektowane. Wykaz obejmuje również kontenerowe stacje transformatorowe, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35mkw, oraz sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne i kanalizacyjne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !