Blog

30.05.2018

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

W artykule znajdziesz:

Jakie są obowiązki kierownika budowy?


Jakie są obowiązki kierownika budowy?

 

Kierownikiem budowy można zostać po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Dla kierownika budowy są to studia na kierunku architektonicznym lub budowlanym. Uprawnienia z ograniczeniami można zdobyć po ukończeniu studiów zawodowych odpowiednich dla danej specjalizacji lub studiów magisterskich na kierunku pokrewnym. Zawsze konieczne jest odbycie trzyletniej praktyki na budowie. Praktyka musi być związana z pełnieniem funkcji technicznych pod okiem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń. Praktyki mogą również obejmować wykonywanie prac projektowych.


Obowiązki kierownika budowy są ściśle określone przez ustawę Prawo Budowlane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownik budowy odpowiada za:


• przejmowanie od inwestora palcu budowy i wypełnienie oświadczenia o przyjęciu roli kierownika,
• prowadzenie dokumentów budowy,
• odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,
• wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• kierowanie budową,
• odpowiednie, geodezyjne wytyczenie obiektu,
• sporządzanie dokumentacji podwykonawczej,
• .wykonywanie zadań wyszczególnionych w dzienniku budowy,
• wstrzymanie prac w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• współpracę z inwestorem w zakresie odbioru wykonanych prac,
• załatwianie formalności dotyczących odbioru budynku,
• wykonywanie oraz przekazywanie inwestorowi wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
• sporządzenia oświadczenia o doprowadzeniu teren budowy do porządku.


Kierownik budowy jest uprawniony do wystąpienia o dokonanie zmian w projekcie budowlanymi. Prawo to przysługuje wtedy, gdy kierownik zauważy potrzebę optymalizacji procesów budowlanych lub zwiększenia bezpieczeństwa budowy. Co ważne, kierownik ma również prawo ustosunkować się do wszelkich zaleceń wpisanych do dziennika budowy. Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika budowy jest zobowiązana do dbania o bezpieczeństwo podczas całego procesu budowlanego. Nie musi natomiast dbać o interesy inwestora.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami