Jakie są obowiązki kierownika budowy?


Jakie są obowiązki kierownika budowy?

 

Kierownikiem budowy można zostać po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Dla kierownika budowy są to studia na kierunku architektonicznym lub budowlanym. Uprawnienia z ograniczeniami można zdobyć po ukończeniu studiów zawodowych odpowiednich dla danej specjalizacji lub studiów magisterskich na kierunku pokrewnym. Zawsze konieczne jest odbycie trzyletniej praktyki na budowie. Praktyka musi być związana z pełnieniem funkcji technicznych pod okiem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń. Praktyki mogą również obejmować wykonywanie prac projektowych.


Obowiązki kierownika budowy są ściśle określone przez ustawę Prawo Budowlane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownik budowy odpowiada za:


• przejmowanie od inwestora palcu budowy i wypełnienie oświadczenia o przyjęciu roli kierownika,
• prowadzenie dokumentów budowy,
• odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,
• wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• kierowanie budową,
• odpowiednie, geodezyjne wytyczenie obiektu,
• sporządzanie dokumentacji podwykonawczej,
• .wykonywanie zadań wyszczególnionych w dzienniku budowy,
• wstrzymanie prac w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• współpracę z inwestorem w zakresie odbioru wykonanych prac,
• załatwianie formalności dotyczących odbioru budynku,
• wykonywanie oraz przekazywanie inwestorowi wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
• sporządzenia oświadczenia o doprowadzeniu teren budowy do porządku.


Kierownik budowy jest uprawniony do wystąpienia o dokonanie zmian w projekcie budowlanymi. Prawo to przysługuje wtedy, gdy kierownik zauważy potrzebę optymalizacji procesów budowlanych lub zwiększenia bezpieczeństwa budowy. Co ważne, kierownik ma również prawo ustosunkować się do wszelkich zaleceń wpisanych do dziennika budowy. Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika budowy jest zobowiązana do dbania o bezpieczeństwo podczas całego procesu budowlanego. Nie musi natomiast dbać o interesy inwestora.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !