Blog

Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 10
30.05.2018

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Gruntem budowlanym nazywane jest podłoże, na którym będzie posadowiony budynek. Najlepszym podłożem są mineralne grunty rodzime, które pod kątem właściwości dzieli się na niespoiste i spoiste. Grunt rodzime nazywane są także naturalnymi i są efektem procesów geologicznych. Grunty nasypowe to podłoża utworzone w wyniku działalności człowieka.

Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 11
Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Do gruntów niespoistych zalicza się wszelkie grunty sypkie, takie jak:

• żwir – w projektach oznaczany literą „Ż”,

• pospółki – w projektach oznaczane symbolem „Po”,

• piaski gruboziarniste – oznaczane symbolem „Pr”,

• piaski średnioziarniste – oznaczane symbolem „Ps”,

• piaski drobnoziarniste – oznaczane symbolem „Pd”,

• piaski pylaste – oznaczane symbolem „Pπ”.

Podział pod kątem uziarnienia jest bardzo ważny, ponieważ im grubsza frakcja, tym większa jest wytrzymałość, czyli nośność gruntu. Dla projektanta posiadającego uprawnienia budowlane duże znaczenie ma zarówno ten parametr, jak i stopień zagęszczania (program egzamin ustny). Im wyższy stopień zagęszczenia, tym bardzie podłoże nadaje się do celów budowlanych, ponieważ między poszczególnymi ziarnami jest niewiele pustych przestrzeni. Grunt może być luźny, średnio zagęszczony, zagęszczony oraz bardzo zagęszczony. Kolejnym istotnym parametrem gruntów niespoistych jest stopień wilgotności. Do celów budowlanych najlepsze są grunty wilgotne.

Do gruntów spoistych zalicza się ił, ił piaszczysty i pylasty, glinę piaszczystą, glinę pylastą, glinę zwięzłą, glinę piaszczystą zwięzłą, glinę pylastą zwięzłą, piasek gliniasty, pył i pył piaszczysty. Najważniejszym parametrem określającym przydatność takich gruntów do celów budowlanych jest stopień plastyczności. Im niższa jego wartość, tym mniejsza jest zawartość wody w gruncie i tym lepiej nadaje się on pod budowę. Grunty spoiste dzielą się na zwarte, półzwarte, twardoplastyczne, plastyczne, miękkoplastyczne oraz płynne. Projektant musi też znać takie parametry, jak spójność, wilgotność czy kąt tarcia wewnętrznego gruntu. Do celów budowlanych najlepsze są grunty średnio spoiste.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 16 Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 17 Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 18
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 19
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 20 Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 21 Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 22
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 32 Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 33 Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 34
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 35
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 36 Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 37 Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 38
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami