Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Gruntem budowlanym nazywane jest podłoże, na którym będzie posadowiony budynek. Najlepszym podłożem są mineralne grunty rodzime, które pod kątem właściwości dzieli się na niespoiste i spoiste. Grunt rodzime nazywane są także naturalnymi i są efektem procesów geologicznych. Grunty nasypowe to podłoża utworzone w wyniku działalności człowieka.

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Do gruntów niespoistych zalicza się wszelkie grunty sypkie, takie jak:

• żwir – w projektach oznaczany literą „Ż”,

• pospółki – w projektach oznaczane symbolem „Po”,

• piaski gruboziarniste – oznaczane symbolem „Pr”,

• piaski średnioziarniste – oznaczane symbolem „Ps”,

• piaski drobnoziarniste – oznaczane symbolem „Pd”,

• piaski pylaste – oznaczane symbolem „Pπ”.

Podział pod kątem uziarnienia jest bardzo ważny, ponieważ im grubsza frakcja, tym większa jest wytrzymałość, czyli nośność gruntu. Dla projektanta posiadającego uprawnienia budowlane duże znaczenie ma zarówno ten parametr, jak i stopień zagęszczania (program egzamin ustny). Im wyższy stopień zagęszczenia, tym bardzie podłoże nadaje się do celów budowlanych, ponieważ między poszczególnymi ziarnami jest niewiele pustych przestrzeni. Grunt może być luźny, średnio zagęszczony, zagęszczony oraz bardzo zagęszczony. Kolejnym istotnym parametrem gruntów niespoistych jest stopień wilgotności. Do celów budowlanych najlepsze są grunty wilgotne.

Do gruntów spoistych zalicza się ił, ił piaszczysty i pylasty, glinę piaszczystą, glinę pylastą, glinę zwięzłą, glinę piaszczystą zwięzłą, glinę pylastą zwięzłą, piasek gliniasty, pył i pył piaszczysty. Najważniejszym parametrem określającym przydatność takich gruntów do celów budowlanych jest stopień plastyczności. Im niższa jego wartość, tym mniejsza jest zawartość wody w gruncie i tym lepiej nadaje się on pod budowę. Grunty spoiste dzielą się na zwarte, półzwarte, twardoplastyczne, plastyczne, miękkoplastyczne oraz płynne. Projektant musi też znać takie parametry, jak spójność, wilgotność czy kąt tarcia wewnętrznego gruntu. Do celów budowlanych najlepsze są grunty średnio spoiste. Oprócz usług detektywistycznych świadczyny także pomoc w zakresie ochrony mienia prywatnego, firmowego oraz ochrony dużych imprez. Nasza agencja współpracowała z najlepszymi firmami w całej Polsce.Zyskaliśmy sobie wiernych klientów także wśród polityków i ludzi show businessu. Aby cały czas utrzymywać najwyższe standardy naszych usług, nasi pracownicy, oprócz zdobywania praktycznego doświadczenia w trakcie wykonywania obowiązków, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez częste szkolenia branżowe. Rocznie wykonujemy ponad 1000 zleceń, co w połączeniu ze świetnie wyszkoloną kadrą stawia nas w czołówce europejskich agencji detektywistyczno - ochroniarskich. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników był dokładnie sprawdzoną i kompetentną osobą, cieszącą się nieposzlakowaną opinią, ponieważ od samego początku naszej działalności chcemy być dla Państwa godnym zaufania partnerem.Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !