Blog

21.08.2018

Jakie są rodzaje i funkcje podbudowy drogowej

W artykule znajdziesz:

Jakie są rodzaje i funkcje podbudowy drogowej

W Polsce stan dróg o znaczeniu krajowym i lokalnym, a zwłaszcza dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich jest niezadowalający (program na komputer). Inwestorzy oraz zarządcy dróg w większości przypadków wykonują wyłącznie naprawy powierzchniowe, wbudowując nowe dywaniki asfaltowe lub budując cienkie warstwy ścieralne na już istniejących nawierzchniach. Tymczasem technologie te są skuteczne tylko wtedy, gdy droga znajduje się na odpowiednio stabilnej i nośnej podbudowie oraz na dobrym podłożu gruntowym (program na telefon). Podbudowa jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych drogi. Odpowiada ona za przenoszenie obciążeń, zwłaszcza od ruchu pojazdów ciężarowych, których przybywa z roku na rok (program na egzamin ustny).

Podbudowa to fundament dla wyższych warstw

Jakie są rodzaje i funkcje podbudowy drogowej

Podbudowa to fundament dla wyższych warstw, które wykonywane są z betonu cementowego lub mieszanek mineralno-asfaltowych (promocja 3 w 1). Niestety projektanci oraz wykonawcy nie przykładają się do kwestii wykonania podbudowy, przez co często droga nie wytrzymuje nawet 20 lat i niejednokrotnie musi być przebudowywana już po kilku latach od powstania. Problemy najczęściej wynikają nie tyle z ograniczeń finansowych inwestora, ile z niedokładnością i nieodpowiedniej kontroli oraz z błędów projektowych (segregator).
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej określone są dokładne rodzaje warstw konstrukcyjnych drogi, łączenie z grubościami. Są one podzielone na różne kategorie ruchu, przyjmowane dla danych odcinków. Znajdujące się w tym rozporządzeniu konstrukcje zwykle nie uwzględniają tego, że natężenie ruch, zwłaszcza pojazdów ciężkich, stale rośnie (opinie). Dużym problemem jest również nadmierne obciążenie nawierzchni drogowych przez pojazdy ciężarowe. W rozporządzeniu oraz w katalogu nawierzchni półsztywnych i podatnych zakłada się wykonywanie podbudowy dla tzw. nawierzchni podatnych z mieszanek mineralno- asfaltowych oraz kruszyw, które są stabilizowane mechanicznie. Do powierzchni sztywnych i półsztywnych zaleca się stosowanie kruszyw lub gruntów ze spoiwem hydraulicznym wraz z warstwą betonu cementowego i chudego betonu.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami