Jakie są rodzaje, zakresy i specjalności uprawnień budowlanych?


W polskim prawie budowlanym przewidziano różne rodzaje uprawnień – do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi. Dla każdego rodzaju uprawnień przewidziane są inne wymagania, które należy spełnić, aby móc je uzyskać (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponadto uprawnienia budowlane w każdej specjalności mogą być nadane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Jakie są rodzaje, zakresy i specjalności uprawnień budowlanych?

Uprawnienia bez ograniczeń to decyzja, dzięki której możliwe jest pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w wybranej specjalności oraz rodzaju i dla każdego obiektu budowlanego (program na komputer). Zakres ograniczony daje możliwość sprawowania takich funkcji wyłącznie w przypadku prostych, niewielkich oraz typowych obiektów, które są dokładnie zdefiniowane w przepisach budowlanych. Wymagania w do uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie są mniejsze w kwestii wykształcenia niż do uzyskania uprawnień bez ograniczeń.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego uprawnienia są nadawane w różnych specjalności, z których wyodrębnione są także specjalizacje (program na telefon). Kandydaci na uprawnienia budowlane mogą wybrać specjalność architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną mostową, inżynieryjną drogową, inżynieryjną kolejową, inżynieryjną hydrotechniczną lub inżynieryjną wyburzeniową (program egzamin ustny).

Istnieją także specjalności instalacyjne, w tym:
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (opinie o programie).

Przepisy prawa budowlanego


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego uprawnienia są nadawane wyłącznie osobom fizycznym (segregator aktów prawnych). Wszelkie koszty postępowania kwalifikacyjnego, związanego z nadawaniem uprawnień, ponosi kandydat, który ubiega się o nadanie uprawnień. Należy przy tym pamiętać, że inny tryb nadawania uprawnień, niż ten, który określa prawo budowlane, może wynikać z umów międzynarodowych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !