Jakie wybrać uprawnienia – projektowe czy wykonawcze?

Po ukończeniu studiów technicznych inżynierowie mogą starać się o zdobycie uprawnień budowlanych w wybranej specjalności (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia te dają prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jedną z najtrudniejszych decyzji jest wybór rodzaju uprawnień – czy mają one być do projektowania, czy do kierowania robotami budowlanymi, a może do obu tych czynności jednocześnie (program na komputer)?

Jakie uprawnienia wybrać

Od tej kwestii zależy przede wszystkim to, jaką praktykę trzeba odbyć oraz jaki będzie zakres wiedzy wymaganej na egzaminie na uprawnienia budowlane (program na telefon). Większość osób już na etapie studiów podejmuje decyzję co do rodzaju uprawnień – ułatwiają to praktyki odbywane w trakcie nauki. Jednak niektórzy do samego końca nie mają pewności czy wolą zawód projektanta czy kierownika budowy i czekają z decyzją bardzo długo (opinie o programie).

Przy wyborze konkretnego rodzaju uprawnień trzeba przede wszystkim odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Najważniejsze to zastanowienie się nad tym, czy pełnienie samodzielnej funkcji technicznej chce się rozpocząć jak najszybciej, czy może to potrwać nieco dłużej (segregator aktów prawnych).

Warto też przemyśleć kwestię tego, czy bardziej odpowiada nam praca z dokumentacją projektową i przy prowadzeniu analiz w aplikacjach obliczeniowych, czy może bardziej podoba się praca z ludźmi, dużymi maszynami, przy planowaniu prac budowlanych oraz optymalizacji procesów budowlanych (promocja 3 w 1). Osoby, którym bardziej odpowiada praca z ludźmi i bezpośrednio na budowie powinny wybrać uprawnień wykonawcze, a te, które wolą pracę w biurze, uprawnienia projektowe.

Wynagrodzenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych

Oczywiście pod uwagę trzeba wziąć również kwestie związane z pieniędzmi. Czy zależy nam na jak najszybszym otrzymaniu wysokiej pensji, czy możemy pozwolić sobie na dłuższą naukę i niższe zarobki przez jakiś czas. Na pewno jest to bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mogą liczyć na żadną dodatkową pomoc (program egzamin ustny). Warto te wszystkie kwestie dokładnie rozważyć, ponieważ to od nich zależy bliższa i dalsza przyszłość.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami