Blog

29.06.2019

Jakie wykształcenie jest odpowiednie, a jakie pokrewne?

Jakie wykształcenie jest odpowiednie, a jakie pokrewne?


Osoby, które chcą związać swoją karierę zawodową z branżą budowlaną, muszą zwrócić szczególną uwagę na wybór kierunku studiów (program na komputer). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdej specjalności uprawnień przypisane są kierunku odpowiednie oraz pokrewne, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jakie wykształcenie jest odpowiednie, a jakie pokrewne?

W przypadku każdej specjalności są to nieco inne kierunku (program na telefon). Podział kierunków studiów na odpowiadające i pokrewne wprowadzono po to, aby zwiększyć dostęp do uprawnień budowlanych. Kierunek odpowiadający to taki, który jest bezpośrednio dobrany do danej specjalności (program egzamin ustny). W tym wypadku program nauczania w dużym stopniu odpowiada specjalności uprawnień budowlanych, o jaką chce się starać kandydat. Kierunki pokrewne to kierunki uniwersalne, dzięki którym można uzyskać uprawnienia w różnych specjalnościach, ale w ograniczonym zakresie (opinie o programie).

Chociaż wydaje się, że wszystko jest jasne, to niestety wcale tak nie jest. Otóż kierunku studiów na polskich uczelniach nie są usystematyzowane, co oznacza, że istnieją spore różnice w nazewnictwie. W związku z tym wiele kierunków nie ma takiej nazwy, jak te, które wymienione są w przepisach. W sytuacji, gdy pojawia się problem z nazewnictwem, od kandydat wymagane jest dostarczenie suplementu do dyplomu bądź wypisu z przebiegu studiów (segregator aktów prawnych). Dokument ten musi potwierdzić kierownik uczelnianej jednostki organizacyjnej. Wówczas komisja kwalifikacyjna może porównać informacje z tych dokumentów i jeśli przynajmniej jedna trzecia programu studiów zgadza się z tym, co znajduje się w przepisach, to wykształcenie jest uznawane.

Kształtowanie wiedzy


Podobnie wygląda sytuacja wtedy, gdy odpowiednia liczba godzin zajęć dotyczy takich zajęć, których celem jest kształtowanie wiedzy i umiejętności w kierunkach studiów wymienionych w prawie budowlanym (promocja 3  w 1).
Jeśli wykształcenie wyższe zostało uzyskane poza granicami Polski na kierunku, który odbiega od tego, co przyjęte zostało w prawie budowlanym, sprawa jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami