Sposób zbrojenia ścianek leja

Sposób zbrojenia ścianek leja

Sposób zbrojenia ścianek leja - prętami bez odgięć. Pręty 1, 2, 3, 4 o długości stałej umieszcza się w pasie środkowym, pręty 5, 6, 7 i 8 w pozostałych częściach ścianki. W pasach przy krawędziach pręty 5 i 6 zamienia się prętem 5. Rozmieszczenie zbrojenia poziomego ilustrują przekroje poziome (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla jasności rysunku wskazane jest narysowanie przekrojów leja schematycznie, bez pokazywania zbrojenia pionowego.

W przypadku niesymetrycznego leja podany sposób zbrojenia ulegnie oczywiście zmianie.
W celu ułatwienia wykonawstwa montuje się ostatnio całe zbrojenie leja jako jeden prefabrykat wykonywany w warsztacie lub na budowie. Opłaca się to przy większej liczbie jednakowych niewielkich elementów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W krajach, gdzie produkuje się fabrycznie siatki, całe zbrojenie silosu a więc i lejów montuje się z siatek. Konstrukcja fundamentów i nadbudowy silosów prostokątnych jest w zasadzie nieskomplikowana, gdyż układ słupów podpierających ma siatkę prostokątną, odpowiadającą również prostokątnemu układowi konstrukcji nadbudowy, i ogólnie stosowanym kształtom płyt fundamentowych (uprawnienia budowlane). Dzięki temu w tych elementach mamy mniejsze zużycie materiałów niż przy silosach okrągłych.

Istotną sprawą, wynikającą z faktu częstego wznoszenia silosów’ na terenach narażonych na szkody górnicze jest ich odpowiednie zabezpieczenie przed tymi wpływami. Zabezpieczenie pojedynczych komór lub niewielkich zespołów uzyskuje się przez posadowienie ich na wspólnej płycie o odpowiednio ograniczonej powierzchni dla uzyskania dostatecznie dużych nacisków na grunt. Taki fundament przy zmniejszeniu powierzchni oparcia wrzyna się w grunt i budowla osiada dosyć równomiernie. Dla ułatwienia tego procesu przy gruntach zwięzłych dajemy odpowiednio grubą poduszkę żwirową lub piaskową.

Niecodzienne rozwiązanie

Niecodzienne rozwiązanie zastosowano w czasie przebudowy spalonego młyna na magazyn zbożowy (opinie o programie).
W części obiektu istniały silosy zbożowe z murowanymi ścianami zewnętrznymi oraz drewnianymi przegrodami wewnętrznymi. Parcie zboża przejmowały ściany zewnętrzne połączone w kilku poziomach ściągami stalowymi. W czasie pożaru ściany te uległy zarysowaniu wskutek rozerwania ściągów, a przegrody drewniane zostały częściowo spalone.
Przy odbudowie zdecydowano rozebrać ściany wewnętrzne do poziomu, a odzyskaną cegłę zużyć przy budowie ścian komór.

Nowy silos o 15 komorach kwadratowych i 5 komorach prostokątnych posadowiono na ścianach zewnętrznych starego budynku oraz na żelbetowej płycie rusztowej. Płytę ułożono na warstwie piasku stabilizowanego cementem w ilości 70 kg/m. Całą konstrukcję łącznie z fundamentami oddylatowano od sąsiedniej części budynku.
Konstrukcję silosu do poziomu 1-3,90 m wykonano jako żelbetową monolityczną, a ściany komór powyżej tego poziomu - jako zespolone ceglano-żelbetowe. Konstrukcję ściany zespolonej tworzył mur zbrojony prętami poziomymi oraz węzły żelbetowe, zbrojone prętami pionowymi.

Strop nadkomorowy oraz stropodach wykonano częściowo jako monlityczne, a częściowo z prefabrykatów. Stropem podkomorowym jest pozioma płyta z otworami, na której zostały wykonane leje z chudego betonu. Część lejów wykonano z blachy stalowej 6 mm (segregator aktów prawnych).
Niezwykłe rozwiązanie prostokątnego silosu. Jest to projekt silosu żelbetowego, składającego się ze ścian pionowych i dwóch ścian nachylonych, znajdujących się na różnych poziomach. Silos służy do magazynowania zrębków drewna potrzebnych do produkcji celulozy. Odbiór zrębków odbywa się na dole, skąd dostarczane są do warzelni. Ciężar objętościowy zrębków przyjęto średnio 450 kG/m3. Podstawową konstrukcję nośną stanowią ramy dwupiętrowe.

Ściany pochyłe oparto na ryglach, częściowo zaś wykonano jako płyty wspornikowe. Obliczenie poszczególnych elementów nie ma charakteru właściwego silosom, lecz raczej odpowiada rozwiązaniu pojedynczych płyt pionowych lub pochyłych. Oczywiście parcie pionowe i poziome materiału sypkiego oblicza się według zasad (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami