Jakie zawody pozwalają na zdobycie uprawnień budowlanych?

Wykaz zawodów, które uprawniają do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych i uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie, znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji

Jakie zawody pozwalają na zdobycie uprawnień budowlanych?

technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oczywiście kwalifikacji posiadanego wykształcenia dokonuje komisja kwalifikacyjne właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Sprawdza ona zgodność uzyskanego tytułu z wykazem zawodów, które znajdują się w w/w załączniku (program na komputer).

Wymagany zawód jest inny dla każdej ze specjalności uprawień budowlanych:
• architektoniczna – technik architekt,
• konstrucyjno-budowlana – technik budownictwa, murarz-tynkarz, cieśla, murarz,
• inżynieryjna mostowa – technik drogownictwa, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych (program na telefon),
• inżynieryjna drogowa – technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektryk urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym (segregator aktów prawnych),
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych,
• inżynieryjna hydrotechniczna – technik budownictwa, technik melioracji wodnych, technik budownictwa wodnomelioracyjnego, technik budownictwa wodnego, technik inżynierii środowiska i melioracji (program egzamin ustny),
• instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – technik telekomunikacji (opinie o programie),
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – technik elektryk, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, elektryk,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – technik inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik gazownictwa, monter sieci cieplnych (promocja 3 w 1) itp.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !