Blog

Kształt obrzeża zdjęcie nr 10
20.01.2020

Jakość wapna

W artykule znajdziesz:

Jakość wapna

Kształt obrzeża zdjęcie nr 11
Jakość wapna

Zawartość aktywnych CaO i MgO podaje się w tlenkach nie związanych z C02. Badania przeprowadza się za pomocą analizy chemicznej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wydajność ciasta jest miarodajna przy ocenie wapna palonego w bryłach. Im większa jest wydajność, tym więcej zaprawy można otrzymać z danej ilości wapna palonego. Z uwagi na wydajność, właściwości plastyczne ciasta i zdolność łączenia (przyjmowania) większej lub mniejszej ilości piasku, wapno może być tłuste, średnio tłuste i chude. Wapno tłuste zawiera nieznaczną ilość obcych ciał, a cząstki jego w zgaszonym cieście lub proszku są bardzo drobne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wapno palone tłuste (niegaszone) burzy się w wodzie energicznie, gasi się szybko i daje ciasto białe, plastyczne i tłuste w dotyku. Wapno chude przy gaszeniu rozgrzewa się mniej, gasi się dłużej, daje ciasto brudnawe, w dotyku szorstkie, piaszczyste. Ciasto z wapna tłustego przyjmuje dużą ilość piasku — do 4,5 części (objętościowo) na 1 część (objętościowo) ciasta, podczas gdy ta sama ilość ciasta z wapna chudego przyjmuje tylko 1,5-r-2 części piasku. Ciężar objętościowy ciasta z wapna tłustego jest mniejszy, a ciasta z wapna chudego większy. Ta właściwość pozwala na dość szybkie rozpoznanie stopnia tłustości za pomocą następującej próby (uprawnienia budowlane).

Ciasto wapienne rozrzedza się wodą do tzw. normalnej konsystencji, przy której normowy stożek wykazuje zanurzenie 12 cm. Bierze się do tej próby zwykle 3 kg ciasta, napełnia się nim wiadro stożkowe, dolewa 0,5 1 wody i starannie miesza. Otrzymaną mieszaninę wstrząsa się aż do otrzymania równej płaszczyzny. Następnie opuszcza się powoli stożek. Jeżeli zanurzenie jest mniejsze od 12 cm, wówczas dodaje się jeszcze wody i powtórnie opuszcza się stożek itd., dopóki nie uzyska się zanurzenia 12 cm. Następnie przelewa się ciasto do naczynia o pojemności 1 do 3 1, waży się i oblicza ciężar objętościowy. Ciężar objętościowy około 1,3 T/m3 charakteryzuje wapno tłuste, ciężar objętościowy około 1,35 T/m3 — wapno średnio tłuste, ciężar objętościowy powyżej 1,4 T/m3 — wapno chude (program egzamin ustny). Wapno tłuste odpowiada na ogół gatunkowi I wapna palonego zwykłego, wapno średnio tłuste.— gatunkowi II, wapno chude — gatunkowi III.

Skrzynka cynkowa

Wydajność bada się w następujący sposób. Wapno palone w kawałka l-i-2 cm umieszcza się w ilości 5 kg w skrzynce cynkowej z dnem o powierzchni 1000 cm2 i o wysokości 40 cm. Do skrzynki wlewa się 10 1 woć i miesza w miarę gaszenia, dodając w razie potrzeby wodę tak, żeby pokryła wapno przy końcu gaszenia. Po 24 godzinach zlewa się nadmiar wody pozostawiając skrzynkę otwartą, dopóki na powierzchni nie zjawia się pęknięcia (opinie o programie). Następnie mierzy się wysokość ciasta w skrzynce: 1 cm odpowiada 1 litrowi. Wysokość ta podzielona przez 5 stanowi wydajność w mJ z 1 t wapna palonego.

Zawartość nie zgaszonych pozostałości bada się biorąc Ve ciasta otrzymanego przy określaniu wydajności, rozcieńcza wodą i stopniowo przepuszcza przez sito z otworami 0,6 mm, przy jednoczesnym skrapianiu małą ilością wody. Pozostałość na sicie suszy się przy 105-Pll0°C do stałego ciężaru. Ciężar tej pozostałości w gramach dzielony przez 10 daje procent nie zgaszonych cząstek w stosunku do użytego wapna palonego (segregator aktów prawnych). Badanie miałkości (stopnia zmielenia) wapna palonego mielonego i hydratyzowanego wykonuje się podobnie jak badanie cementu z tą różnicą, że stosuje się tu trzy sita, a mianowicie nr 630 //, nr 200 fi i nr 80 ju. Przesiewanie można uznać za skończone, jeśli w ciągu 1 minuty przechodzi przez dane sito nie więcej niż 0,1 g. Oznaczenie czasu gaszenia się wapna palonego przeprowadza się w sposób następujący.

Próbkę wapna należy rozdrobnić, np. przez ucieranie w moździerzu porcelanowym tak, by przeszła przez sito nr 630 fi, a następnie odważyć 10 g z dokładnością do 0,1 g.
Aparat do oznaczania czasu gaszenia składa się z dwóch zlewek, z których pierwsza ma pojemność 50 ml (średnica ok. 3 cm, wysokość ok. 8 cm), pojemność zaś drugiej zlewki wynosi ok. 250 ml (średnica 10-1-15 mm) (promocja 3 w 1). Zlewki są wstawione jedna w drugą, a przestrzeń między nimi jest wypełniona izolacją cieplną, np. watą zwykłą lub żużlową, miałem korkowym lub tp. Zlewka o pojemności 50 cm jest zatkana dopasowanym korkiem z termometrem o skali do 100°C.

Do wewnętrznej zlewki wlewa się 20 ml wody destylowanej o temperaturze 20°C, następnie wsypuje się odważoną próbkę wapna i zatyka się zlewkę korkiem z termometrem. Należy tak ustawić termometr, aby naczyńko z rtęcią znajdowało się z reagującej mieszaninie wapna z wodą.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Kształt obrzeża zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Kształt obrzeża zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Kształt obrzeża zdjęcie nr 16 Kształt obrzeża zdjęcie nr 17 Kształt obrzeża zdjęcie nr 18
Kształt obrzeża zdjęcie nr 19
Kształt obrzeża zdjęcie nr 20 Kształt obrzeża zdjęcie nr 21 Kształt obrzeża zdjęcie nr 22
Kształt obrzeża zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt obrzeża zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt obrzeża zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kształt obrzeża zdjęcie nr 32 Kształt obrzeża zdjęcie nr 33 Kształt obrzeża zdjęcie nr 34
Kształt obrzeża zdjęcie nr 35
Kształt obrzeża zdjęcie nr 36 Kształt obrzeża zdjęcie nr 37 Kształt obrzeża zdjęcie nr 38
Kształt obrzeża zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt obrzeża zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt obrzeża zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami