Wytrzymałość na rozwarstwienie

Wytrzymałość na rozwarstwienie

Klej Winilep W jest to klej produkowany na bazie dyspersji wodnej polioctanu winylu, z dodatkiem roztworu żywicy naturalnej, plastyfikatora i wypełniacza. Jest to jednorodna masa o konsystencji gęstej śmietany, barwy szarej o zawartości masy klejowej 65-f-75°/o. Według badań ITB (1967) wytrzymałość na ścinanie złącza klejowego folii z PCW zmiękczonego do betonu wynosi 1-2 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na komputer). Wytrzymałość na rozwarstwienie złącza klejowego betonu do folii z PCW zmiękczonego wynosi 0,3-0,4 kG/cm.

Klej Winilep W stosuje się do klejenia na podkładzie betonowym folii izolacyjnej ze zmiękczonego polichlorku winylu, a także płyt winidurowych, polistyrenowych i melaminowych, wykładzin i płytek podłogowych z PCW i innych.
Klej Winilep W stosuje się do klejenia folii do podłoża betonowego. Arkusze folii między sobą klei się klejem rozpuszczalnikowym. Przy klejeniu folii ze zmiękczonego polichlorku winylu klej nakłada się na podkład betonowy równomierną warstwą grubości ok. 1 mm, za pomocą stalowej packi (najlepiej ząbkowanej). Folię nakłada się dociskając do podkładu tamponem lub gumowym wałkiem, tak aby nie pozostawić pod spodem powietrza (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po przyklejeniu wskazane jest obciążyć folię przez okres 24 godzin.

Przy klejeniu folii na ścianach wskazane jest mechaniczne umocowanie jej przynajmniej na okres prowadzenia robót 25. Zużycie kleju przy klejeniu folii ze zmiękczonego polichlorku winylu na podkładzie betonowym wynosi ok. 1 kg/m2.
Klej należy przechowywać w naczyniach szczelnie zamkniętych, w pomieszczeniach o temperaturze 5-^20°C. Klej nie powinien być narażony na zamarzanie. Okres gwarancyjny kleju Winilep W wynosi 4 miesiące od daty produkcji (uprawnienia budowlane).

Podłoże betonowe

Klej do folii opanolowej jest to klej rozpuszczalnikowy, produkowany na bazie kauczuku cyklizowanego. Masa właściwa kleju wynosi 0,91 g/cms, a lepkość (w temperaturze 20°C) ok. 360 cP. Klej jest odporny na działanie wody, kwasów i alkaliów. Klej stosuje się do łączenia foli opanolowej z podłożem betonowym i arkuszy folii między sobą (opinie o programie).
Podłoże betonowe pod izolację z folii opanolowej gruntuje się 3-krotnie klejem do opanolu, czekając za każdym razem na wyschnięcie warstwy poprzedniej (ok. 6 godzin).

Następnie pokrywa się jednokrotnie klejem oczyszczoną i suchą powierzchnię folii. Folię przykleja się do zagruntowanego podłoża w momencie powstawania charakterystycznych nitek kleju przy dotknięciu palcem, a następnie dociska się do podłoża rolką. Temperatura pomieszczeń przy klejeniu folii nie powinna być niższa niż 15°C i nie wyższa niż 25°C, wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70% (segregator aktów prawnych). Zużycie kleju wynosi przy jednowarstwowej izolacji 0,8H-1,2 kg/m2. Dla każdej następnej warstwy folii zużycie kleju wynosi ok. 0,6 kg/m2. Klej należy przechowywać w naczyniach szczelnie zamkniętych, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, przystosowanych do magazynowania materiałów łatwopalnych.

Klej jest materiałem łatwopalnym i toksycznym. Przy klejeniu należy stosować ogólne przepisy p.poż. dla materiałów łatwopalnych, a przede wszystkim nie dopuszczać źródeł otwartego ognia. Miejsca pracy powinny być dobrze wentylowane.
Kit Epidian 430 jest produktem zmieszania dwóch składników handlowych: składnika A - gęstej szarej pasty, stanowiącej mieszaninę żywicy epoksydowej z wypełniaczem mineralnym i składnika B - utwardzacza T, żółtej klarownej cieczy (addukt aminowy w rozpuszczalnikach organicznych) (promocja 3 w 1).

Składniki te miesza się ze sobą bezpośrednio przed użyciem. Po zarobieniu składników kitu w odpowiedniej proporcji otrzymuje się gęstoplastyczną masę, dobrze urabialną w okresie 1 godziny w temperaturze 20°C. Masa twardnieje w ciągu ok. 4 godzin.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !