Kamienie naturalne

Kamienie naturalne

Kamienie naturalne otrzymuje się ze skał występujących wewnątrz lub na powierzchni skorupy ziemskiej.

Skały ze względu na pochodzenie geologiczne dzielą się na 3 główne grupy, a mianowicie:

Skały wulkaniczne, inaczej zwane wybuchowymi, powstałe przez zastygnięcie ognistociekłej przesyconej gazami magmy w okresie twardnienia skorupy ziemskiej (program uprawnienia budowlane na komputer). Skały wulkaniczne dzielimy na głębinowe, powstałe podczas stygnięcia skorupy ziemskiej (są to granity, sjenity, dioryty i gabra), oraz na wylewne — zastygłe po wylaniu się magmy na zewnątrz przez tworzące się szczeliny w stygnącej skorupie ziemskiej. Do tych skał należą: porfiry, andezyty, diabazy, bazalty, melafiry, pumeksy i tufy wulkaniczne.

Skały osadowe pochodzenia mechanicznego, chemicznego lub organicznego. Do tej grupy należą: piaskowce, zlepieńce, iły, gliny, piaski, żwiry, lessy, łupki gliniaste, gipsy, wapienie, margle i dolomity.

Skały metamorficzne powstałe w okresie przeobrażania się skał wulkanicznych lub osadowych. Do tej grupy należą: gneisy, łupki, kwarcyty, amfibolity, serpentyny i marmury. Kamienie naturalne otrzymywane z niektórych skał mają duże zastosowanie w budownictwie.

Kamień łamany do wznoszenia murów musi być łatwy do ułożenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Proces wysychania drewna, tj. stopniowego zmniejszania się wilgotności trwa do momentu osiągnięcia równowagi pomiędzy wilgotnością drewna i wilgotnością otaczającego powietrza. W dalszym ciągu wilgotność drewna podlega wahaniom w zależności od zmian wilgotności otoczenia i temperatury. Badania uczonych radzieckich wskazują, że wy i dobrego wiązania, o odpowiedniej twardości, dobrze przeschnięty, odporny na wietrzenie, czysty (bez gliny).

Kamienie służące do murowania i licowania powinny odznaczać się trwałością i muszą być łatwe do obróbki, tzn. łupania, piłowania, szlifowania i polerowania (uprawnienia budowlane).

Wapień pospolity

Kamienie naturalne po odpowiednim obrobieniu lub przygotowaniu mają następujące zastosowanie w budownictwie:
a) na fundamenty i ściany (program egzamin ustny),
b) na elementy budowlane (kolumny, stopnie, posadzki, parapety itp.) i okładzinę,
c) jako kruszywo do betonów.

Z kamieni naturalnych wyrabiane są również okładziny, materiał używany do pokrycia ściany, kolumny lub innego elementu budowlanego, wykonanego z odmiennego materiału.

Do wykonania fundamentów i ścian budynków służą przeważnie następujące kamienie: wapień pospolity, piaskowiec, granit (kamienie polne). Wapień pospolity jest skałą osadową (opinie o programie).

Pod względem składu chemicznego jest to węglan wapniowy (CaCOs) zwykle z małą domieszką węglanu magnezowego i gliny. Wapień można rozpoznać nalewając na próbkę kamienia 10°/o roztworu kwasu solnego. Gdy próbka burzy się, jest to oznaka, że mamy do czynienia z wapieniem.

Wapienie używamy do fundamentów i do ścian budynków gospodarczych i mieszkalnych (segregator aktów prawnych). Jako materiał budowlany szczególnie jest przydatny wapień zbity, gdyż bezpośrednio po wydobyciu daje się łatwo obrabiać i jest dość odporny na wietrzenie.
Wapienie nie nadają się do takich budynków, gdzie mogą stykać się z kwasami, jak np.: w stajniach, oborach, ustępach. Również nie można stosować wapieni tam, gdzie narażone będą na działanie wysokich temperatur, np.: na paleniska, przewody kominowe.
Piaskowiec jest to skała osadowa składająca się z ziarn piasku powiązanych różnego rodzaju lepiszczami.

Lepiszczem może być wapień, margiel, glina, ił itp. Piaskowiec o lepiszczu wapiennym poznajemy na podstawie reakcji na kwas solny, podobnej jak przy wapieniach. Piaskowiec o lepiszczu gliniastym poznajemy za pomocą zwilżenia próbki wodą. Wydzielanie się charakterystycznego zapachu gliny wskazuje na to, że próbka piaskowca zawiera lepiszcze gliniaste.
Piaskowce o lepiszczu wapiennym nadają się do budowy fundamentów i na ściany budynków nieogrzewanych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !