Blog

27.08.2021

Kanał Kiloński

Kanał Kiloński

Kanał Kiloński

Oczywiście możliwe będzie doraźnie przeprowadzanie, tak przez Kanał Kiloński, jak i przez Wielki Belt, statków jeszcze większych, ale niezupełnie załadowanych lub pustych (np. wyprodukowanych przez stocznie bałtyckie i przeprowadzanych do przyszłego armatora), co zresztą już nieraz bywało (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przez Wielki Bełt wprowadzono na przykład „Manhattan” o nośności 108 590 t ze zbożem dla Polski, prawdopodobnie przy podwyższonym poziomie wody i niepełnym zanurzeniu (wskutek przewozu lżejszego od ropy zboża zbiornikowcem przeznaczonym w zasadzie do przewozu paliw płynnych).

Statki stojące przy budowli hydrotechnicznej, dobijające do niej lub nawet tylko obok niej przepływające wywierają na nią różnorakie siły
O charakterze statycznym i dynamicznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Siły te mogą być wywierane bezpośrednio na budowlę w postaci na przykład naporu statku na jej urządzenia odbojowe albo ciągnienia w linach, którymi statek przycumowany jest do pachołów lub innych urządzeń cumowniczych umocowanych na budowli, wreszcie w postaci bezpośredniego uderzenia w budowlę, często o charakterze awaryjnym, nie przewidywanym już w normalnej eksploatacji (uprawnienia budowlane).

Statek może również wywierać wpływ na podłoże budowli lub na dno przylegającego do niej akwenu. Oddziaływanie to jest pośrednie, poprzez wodę wprawioną w ruch wskutek ruchu statku lub jego pędników (śrub). Gdy prędkość ruchu wody tak wywołanego stanie się większa od prędkości krytycznej, może on powodować podnoszenie z dna lub z nie umocnionych skarp akwenu cząstek gruntu oraz przenoszenie ich w inne miejsce. W wyniku tej działalności powstać mogą w bezpośrednim sąsiedztwie budowli, a nawet pod nią lub za nią, ubytki gruntów w postaci wybojów albo zapadlisk, nieobojętnych dla stateczności budowli czy urządzeń przez nią chronionych (program egzamin ustny).

Port morski

Omawiane wpływy zwykle są najsilniejsze, gdy statek znajduje się lub przepływa w pobliżu danej budowli, mogą one mieć jednak również daleki zasięg, zwłaszcza jeżeli wywołany przez statek ruch wody zbiegnie się niekorzystnie z ruchami, spowodowanymi przez inne przyczyny (opinie o programie).
Tak na przykład, wodowanie statku z pochylni wywołuje zwykle dużą falę w basenie, w którym się odbywa, fala ta wychodząc z basenu przenika na inne akweny, gdzie może poczynić szkody, zwłaszcza jeżeli brzegi tych akwenów nie są umocnione.

Zagadnienia te bardziej szczegółowe, a także w rozdziałach poświęconych poszczególnym rodzajom budowli.
Port morski jest to zgrupowany w dogodnym miejscu, na granicy pomiędzy lądem a morzem lub jego częścią (niekiedy nad wielką rzeką), zespół urządzeń technicznych zapewniających bezpieczny postój i obsługę techniczną statków morskich i innych środków transportu wodnego oraz najczęściej umożliwiający przejście transportowanej masy towarowej (albo pasażerów) ze środków transportu morskiego na środki transportu lądowego lub na odwrót (segregator aktów prawnych).

Aby port morski mógł spełniać swoje zadania musi mieć odpowiednio ukształtowane obszary wodne (akweny, czyli akwatoria portowe) o odpowiedniej głębokości, dostępne dla największych (miarodajnych) statków spodziewanych w porcie, zasłonięte (np. falochronami) przed wpływem wiatrów, dużych fal, prądów, pochodu lodów i innych zjawisk stanowiących niebezpieczeństwo dla statków, a także odpowiednio rozległe portowe tereny lądowe, wyposażone w urządzenia transportu lądowego (drogi, koleje), magazyny i place składowe dla przechowywania towarów, oraz wszelkie inne potrzebne urządzenia pomocnicze jak np. dźwignice (dźwigi) i inne urządzenia przeładunkowe, znaki nawigacyjne, budynki administracyjne itd. Pracę portu charakteryzuje jego obrót i przepustowość. Obrotem portu nazywamy ilość ładunku, jaka przechodzi przez port w określonym czasie, np. w ciągu roku, przepustowością zaś - ilość ładunku, jaka może przejść przez port w określonym czasie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami