Kąt kursowy

Kąt kursowy

Kąt kursowy - kąt zawarty między osią symetrii statku lub pojazdu i kierunkiem, w którym jest obserwowany jakiś przedmiot (np. cel, punkt orientacyjny).
Kąt linii śrubowej - kąt ostry między styczną do linii śrubowej i osią walca, na którym ta linia jest opisana.
Kąt liniowy dwuścianu - kąt (płaski) powstały z przecięcia dwuścianu płaszczyzną prostopadłą do jego krawędzi (jego ramiona są krawędziami przecięcia tej płaszczyzny ze ścianami dwuścianu); miara k.l.d. przyjmowana jest za miarę dwuścianu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kąt łamiący pryzmatu - kąt utworzony przez dwie płaszczyzny ograniczające pryzmat.

Kąt łupania - skraw, kąt określający położenie płaszczyzny łupania względem kierunku pracy ostrza.
Kąt Macha - kąt zawarty między linią Macha a linią prądu w dowolnym punkcie obszaru przepływu.
Kąt między prostymi (w przestrzeni) - mat. nie- większy z dwóch kątów płaskich, jakie powstaną gdy jedną z prostych przesunie się równolegle aż do przecięcia z drugą; miara łukowa tego kąta zawiera się zawsze między 0 a n/2 rad.
Kąt między wektorami - kąt wypukły między osiami, do których wektory są zgodnie równoległe; miara lukowa k.m.w. zawiera się zawsze między 0 a n.
Kąt nachylenia fali, kąt nadchodzenia fali - kąt między kierunkiem odbieranej wiązki fal a płaszczyzną poziomą w miejscu zainstalowania anteny.
Kąt nastawienia łopaty (śmigła) - kąt zawarty między płaszczyzną prostopadłą do osi obrotu śmigła a cięciwą geometryczną charakterystycznego profilu łopaty.
Kąt nastawienia płata - kąt zawarty między cięciwą odniesienia płata a osią kadłuba samolotu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kąt nastawienia statecznika - kąt zawarty między umownie przyjętą cięciwą odniesienia statecznika a cięciwą odniesienia płata.
Kąt natarcia1 (geometryczny) - kąt zawarty między cięciwą odniesienia profilu a kierunkiem przepływu niezakłóconego.
Kąt natarcia2 - skraw, kąt zawarty między prostą równoległą do płaszczyzny podstawowej a prostą styczną do powierzchni natarcia.

Kąt natarcia’ - kąt między płaszczyzną jezdni a płaszczyzną styczną do kół przednich oraz do obrysu przedniej dolnej części pojazdu obciążonego z uwzględnieniem haków holowniczych, tablicy rejestracyjnej itp.
Kąt natarcia aerodynamiczny - kąt między cięciwą zerowej siły nośnej a kierunkiem przepływu niezakłóconego (uprawnienia budowlane).
Kąt natarcia krytyczny - kąt natarcia odpowiadający maksymalnej wartości siły nośnej.
Kąt natarcia steru - kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną steru oraz kierunkiem wypadkowej prędkości dopływającej do niej wody.
Kąt nurkowania -. kąt w płaszczyźnie pionowej zawarty między przedłużeniem podłużnej osi samolotu lub szybowca podczas nurkowania a płaszczyzną poziomą; k.n. zmienia się w granicach od 0° do 90°.
Kąt nutacji - kąt Eulera i), jaki oś z układu współrzędnych Oxyz, związanego z poruszającym się ciałem sztywnym, tworzy z osią Z\ nieruchomego układu współrzędnych Ox,ytz, (o tym samym początku O).

Kąt obrazu

Kąt obrazu - kąt o wierzchołku leżącym w punkcie głównym obrazowym obiektywu i obejmujący pole obrazu.
Kąt obrotu właściwego - mech kąt Eulera i), jaki oś x układu współrzędnych Oxyz, związanego z poruszającym się ciałem sztywnym, tworzy z linią węzłów.
Kąt odbicia - kąt zawarty między normalną do powierzchni odbijającej w punkcie padania a promieniem odbitym.
Kąt odchylania - elektron, w lampach elektronowych kąt zawarty między dwoma skrajnymi położeniami wiązki elektronowej (program egzamin ustny).
Kąt odchylenia1, kąt ślizgu - kąt zawarty między osią wzdłużną statku powietrznego a kierunkiem przepływu niezakłóconego.
Kąt odchylenia2, kąt elongacji (wahadła matematycznego) - kąt zawarty między chwilowym położeniem wahadła i pionem.
Kąt odchylenia przepływu - kąt, o jaki zmienia się kierunek przepływu po przejściu przez czoło skośne fali uderzeniowej.
Kąt odkształcenia postaciowego - kąt równy różnicy kątów utworzonych przez dwie proste związane z ciałem przed i po jego odkształceniu, które przed jego odkształceniem przecinały się pod kątem prostym.
Kąt opasania - kąt oparty na łuku tej części koła (pasowego, łańcuchowego), która styka się z cięgnem (opinie o programie).

Kąt opóźnienia - kąt obrotu wyznaczony przez wał korbowy od chwili, w której tłok osiągnął odpowiednie zwrotne położenie, do chwili rozpoczęcia działania danego urządzenia rozrządczego, zapłonowego łub wtryskowego.
Kąt ostry - kąt, którego miara łukowa zawarta jest między 0 a n/2 rad.
Kąt ostrza - kąt klucza.
Kąt owijania - kąt skręcania (linki).
Kąt padania - kąt zawarty między normalną do powierzchni odbijającej w punkcie padania a promieniem padającym (segregator aktów prawnych).
Kąt paniki - kąt takiego przechyłu statku, przy którym może powstać panika wśród pasażerów (8*- 12°).

Kąt panwiowy - kąt obwodu czopa łożyskowego, na którym styka się on z panwią (np. 180° w przypadku półpanwi).
Kąt paralaktyezny 1 - kąt trójkąta paralak- tycznego, którego wierzchołkiem jest ciało niebieskie.
Kąt paralaktyezny2 - kąt poziomy, pod którym widać bazę paralaktyczną z końca mierzonego odcinka.
Kąt pełny - kąt, którego ramiona pokrywają się i do którego należą wszystkie punkty płaszczyzny; miara łukowa k.p. równa się 2n rad.
Kąt pionowy - kąt między celową i jej prostokątnym rzutem na płaszczyznę poziomą (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !