Blog

30.05.2018

Kiedy nadzór budowlany wkracza na plac budowy?

W artykule znajdziesz:

Kiedy nadzór budowlany wkracza na plac budowy?

Kiedy nadzór budowlany wkracza na plac budowy?

Nadzór budowlany sprawowany to jednostka administracyjna, działająca na stopniu powiatowym i wojewódzkim. W przypadku budowy domów mieszkalnych, nadzór nad tymi inwestycjami sprawuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego segregator aktów prawnych (uprawnienia budowlane). Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań o charakterze inspekcyjnym i kontrolnym, a także działania polegające na sprawdzaniu, czy obiekt budowlany jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nadrzędną rolą nadzoru budowlanego jest sprawdzanie, czy inwestycja jest wykonywana zgodnie z projektem, uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlana, która ma gwarantować bezpieczeństwo pracownikom i późniejszym użytkownikom. Kiedy nadzór budowlany wkracza na plac budowy (segregator aktów prawnych)

 

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę w dowolnym momencie trwania budowy, bez wcześniejszego informowania o tym. Sytuacje takie mają miejsce wtedy, jeśli zachodzi podejrzenie że budowa jest realizowana bez pozwolenia lub niezgodnie z projektem. Inne sytuacje, w których kontrola zostaje przeprowadzona to zatrudnienie pracowników bez umowy, brak wymaganych kwalifikacji do ich wykonywania, nieprzestrzeganie zasad BHP lub wypadek, który wydarzył się na budowie, w wyniku którego ktoś został ranny lub poniósł śmierć. Nadzór budowlany ma prawo wstrzymania prac budowlanych na czas określony. Nadzór budowlany może również kontrolować stan faktyczny budowy i porównywać go z tym, co zawiera dziennik budowy. W sytuacji kiedy dojdzie do katastrofy budowlanej, na miejscu pojawia się nadzór budowlany rangi powiatowej i wojewódzkiej. Jego zadaniem jest przeprowadzenie śledztwa zmierzającego do ustalenia przyczyny katastrofy, a także wykonanie oceny technicznej budynku, która ma potwierdzić czy obiekt nadaje się do dalszego użytkowania czy nie (promocja 3 w 1). Jeśli nie jest możliwe jednoznaczne wydanie takiej decyzji, nadzór budowlany może zażądać dostarczenia ekspertyzy technicznej, którą opracowują niezależnie instytucje z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami