Kiedy nadzór budowlany wkracza na plac budowy?

Kiedy nadzór budowlany wkracza na plac budowy?

Nadzór budowlany sprawowany to jednostka administracyjna, działająca na stopniu powiatowym i wojewódzkim. W przypadku budowy domów mieszkalnych, nadzór nad tymi inwestycjami sprawuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego segregator aktów prawnych (uprawnienia budowlane). Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań o charakterze inspekcyjnym i kontrolnym, a także działania polegające na sprawdzaniu, czy obiekt budowlany jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nadrzędną rolą nadzoru budowlanego jest sprawdzanie, czy inwestycja jest wykonywana zgodnie z projektem, uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlana, która ma gwarantować bezpieczeństwo pracownikom i późniejszym użytkownikom. Kiedy nadzór budowlany wkracza na plac budowy (segregator aktów prawnych)

 

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę w dowolnym momencie trwania budowy, bez wcześniejszego informowania o tym. Sytuacje takie mają miejsce wtedy, jeśli zachodzi podejrzenie że budowa jest realizowana bez pozwolenia lub niezgodnie z projektem. Inne sytuacje, w których kontrola zostaje przeprowadzona to zatrudnienie pracowników bez umowy, brak wymaganych kwalifikacji do ich wykonywania, nieprzestrzeganie zasad BHP lub wypadek, który wydarzył się na budowie, w wyniku którego ktoś został ranny lub poniósł śmierć. Nadzór budowlany ma prawo wstrzymania prac budowlanych na czas określony. Nadzór budowlany może również kontrolować stan faktyczny budowy i porównywać go z tym, co zawiera dziennik budowy. W sytuacji kiedy dojdzie do katastrofy budowlanej, na miejscu pojawia się nadzór budowlany rangi powiatowej i wojewódzkiej. Jego zadaniem jest przeprowadzenie śledztwa zmierzającego do ustalenia przyczyny katastrofy, a także wykonanie oceny technicznej budynku, która ma potwierdzić czy obiekt nadaje się do dalszego użytkowania czy nie (promocja 3 w 1). Jeśli nie jest możliwe jednoznaczne wydanie takiej decyzji, nadzór budowlany może zażądać dostarczenia ekspertyzy technicznej, którą opracowują niezależnie instytucje z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami