Kiedy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie?

Jednym z najważniejszych zadań kierownika budowy jest sporządzanie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Plant ten musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych łącznie z planowanym jednoczesnym prowadzeniem produkcji przemysłowej i robót budowlanych (promocja 3  w 1). Plan BIOZ jest sporządzany na podstawie przygotowanej przez projektanta informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pod kątem specyfiki zaprojektowanego obiektu budowlanego.

Kiedy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie?

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest wymagane wtedy, gdy na budowie wykonywane będą któreś z poniższych robót:

• stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

• powodujących występowanie działanie czynników biologicznych lub substancji chemicznych, które zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi, • stwarzające bardzo wysokie ryzyko powstania zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, np. upadek z wysokości lub przysypanie ziemią,

• prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych,

• prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia,

• prowadzone w tunelach, pod ziemią lub w studniach,

• stwarzające zagrożenie utonięcia pracowników,

• wykonywane przez osoby kierujące pojazdami zasilanymi z napowietrznych linii,

• wymagające stosowania materiałów wybuchowych,

• wykonywane z atmosferą powstałą ze sprężonego powietrza,

• prowadzone przy demontażu/montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Plan BIOZ wymagany jest również w sytuacji, gdy przewidywany czas trwania prac jest dłuższy niż 30 dni roboczych i bierze w nich udział przynajmniej 20 pracowników, a także wtedy, gdy pracochłonność prac wynosi więcej niż 500 osobodni. W planie BIOZ nie trzeba umieszczać danych, które dotyczą obiektów lub części obiektów o funkach obronnych lub zapewniających bezpieczeństwo, jeśli takie informacje mogłyby ujawnić ich przeznaczenie, charakter lub nazwę. Zakres informacji podlegających wyłączeniu określa inwestor, kierując się przepisami o ochronie danych osobowych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !