Kiedy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie?

Jednym z najważniejszych zadań kierownika budowy jest sporządzanie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Plant ten musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych łącznie z planowanym jednoczesnym prowadzeniem produkcji przemysłowej i robót budowlanych (promocja 3  w 1). Plan BIOZ jest sporządzany na podstawie przygotowanej przez projektanta informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pod kątem specyfiki zaprojektowanego obiektu budowlanego.

Kiedy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie?

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest wymagane wtedy, gdy na budowie wykonywane będą któreś z poniższych robót:

• stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

• powodujących występowanie działanie czynników biologicznych lub substancji chemicznych, które zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi, • stwarzające bardzo wysokie ryzyko powstania zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, np. upadek z wysokości lub przysypanie ziemią,

• prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych,

• prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia,

• prowadzone w tunelach, pod ziemią lub w studniach,

• stwarzające zagrożenie utonięcia pracowników,

• wykonywane przez osoby kierujące pojazdami zasilanymi z napowietrznych linii,

• wymagające stosowania materiałów wybuchowych,

• wykonywane z atmosferą powstałą ze sprężonego powietrza,

• prowadzone przy demontażu/montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Plan BIOZ wymagany jest również w sytuacji, gdy przewidywany czas trwania prac jest dłuższy niż 30 dni roboczych i bierze w nich udział przynajmniej 20 pracowników, a także wtedy, gdy pracochłonność prac wynosi więcej niż 500 osobodni. W planie BIOZ nie trzeba umieszczać danych, które dotyczą obiektów lub części obiektów o funkach obronnych lub zapewniających bezpieczeństwo, jeśli takie informacje mogłyby ujawnić ich przeznaczenie, charakter lub nazwę. Zakres informacji podlegających wyłączeniu określa inwestor, kierując się przepisami o ochronie danych osobowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !