Blog

Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 10
30.04.2019

Kiedy rozpocząć praktykę zawodową?

W artykule znajdziesz:

Kiedy rozpocząć praktykę zawodową?

W rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie znajdują się szczegółowe informacje związane z terminem rozpoczęcia praktyk wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby móc do nich przystąpić

Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 11
Kiedy rozpocząć praktykę zawodową

konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub trzeciego roku takich studiów (program na komputer). Kierunek trwających lub ukończonych studiów musi być odpowiedni bądź pokrewny dla wybranej specjalności uprawnień, o które będzie ubiegać się kandydat. W przypadku uprawnień bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiedni kierunek studiów to budownictwo (program na telefon).

Do praktyki mogą przystąpić także osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika lub tytuł zawodowy mistrza (opinie o programie). Praktykę można rozpocząć także wtedy, gdy posiada się dyplom, który potwierdza kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w nauczanym zawodzie. Należy przy tym pamiętać, że zarówno tytuł zawodowy, jak i dyplom stanowiący potwierdzenie kwalifikacji, musi być zgodny z wykazem zawodów, znajdującym się w w/w rozporządzeniu (segregator aktów prawnych). Przykładem może być specjalność konstrukcyjno-budowlana, dla której zawody odpowiednie to murarz, cieśla, technik budownictwa lub murarz-tynkarz.

Fakt rozpoczęcia praktyki

Wiele osób zastanawia się, czy fakt rozpoczęcia praktyki zawodowej trzeba zgłosić we właściwej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Otóż według obowiązujących przepisów nie istnieje obowiązek rejestracji rozpoczętej praktyki zawodowej w swojej izbie inżynierów budownictwa (promocja 3 w 1).

Obowiązek ten istniał do czasu, gdy wymagane było prowadzenie książki praktyki zawodowej. Wówczas taka książka musiała być nie tylko zarejestrowana, ale również opieczętowana przez członka komisji kwalifikacyjnej. Praktykę można było wtedy rozpocząć nie wcześniej, niż zarejestrowana została książka praktyki zawodowej (program egzamin ustny). Obecnie książka praktyki została zastąpiona oświadczeniem, którego w izbie nie trzeba rejestrować. Dzięki temu rozpoczęcie praktyk jest znacznie prostsze i nie wymaga tylko formalności.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 16 Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 17 Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 18
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 19
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 20 Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 21 Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 22
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 32 Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 33 Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 34
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 35
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 36 Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 37 Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 38
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kontrola międzyoperacyjna zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami