Blog

30.04.2019

Kiedy rozpocząć praktykę zawodową?

Kiedy rozpocząć praktykę zawodową?

W rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie znajdują się szczegółowe informacje związane z terminem rozpoczęcia praktyk wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby móc do nich przystąpić

Kiedy rozpocząć praktykę zawodową

konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub trzeciego roku takich studiów (program na komputer). Kierunek trwających lub ukończonych studiów musi być odpowiedni bądź pokrewny dla wybranej specjalności uprawnień, o które będzie ubiegać się kandydat. W przypadku uprawnień bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiedni kierunek studiów to budownictwo (program na telefon).

Do praktyki mogą przystąpić także osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika lub tytuł zawodowy mistrza (opinie o programie). Praktykę można rozpocząć także wtedy, gdy posiada się dyplom, który potwierdza kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w nauczanym zawodzie. Należy przy tym pamiętać, że zarówno tytuł zawodowy, jak i dyplom stanowiący potwierdzenie kwalifikacji, musi być zgodny z wykazem zawodów, znajdującym się w w/w rozporządzeniu (segregator aktów prawnych). Przykładem może być specjalność konstrukcyjno-budowlana, dla której zawody odpowiednie to murarz, cieśla, technik budownictwa lub murarz-tynkarz.

Fakt rozpoczęcia praktyki

Wiele osób zastanawia się, czy fakt rozpoczęcia praktyki zawodowej trzeba zgłosić we właściwej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Otóż według obowiązujących przepisów nie istnieje obowiązek rejestracji rozpoczętej praktyki zawodowej w swojej izbie inżynierów budownictwa (promocja 3 w 1).

Obowiązek ten istniał do czasu, gdy wymagane było prowadzenie książki praktyki zawodowej. Wówczas taka książka musiała być nie tylko zarejestrowana, ale również opieczętowana przez członka komisji kwalifikacyjnej. Praktykę można było wtedy rozpocząć nie wcześniej, niż zarejestrowana została książka praktyki zawodowej (program egzamin ustny). Obecnie książka praktyki została zastąpiona oświadczeniem, którego w izbie nie trzeba rejestrować. Dzięki temu rozpoczęcie praktyk jest znacznie prostsze i nie wymaga tylko formalności.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami