Kiedy trzeba zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Nadzór inwestorski rzadko jest niezbędny w przypadku budownictwa jednorodzinnego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oczywiście można zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego – jest to wskazane zwłaszcza w sytuacji, gdy ekipa budowlana ma własnego kierownika budowy (program na komputer). Jednak decyzja o tym, czy wyznaczyć nadzór inwestorski należy wyłącznie do inwestora.

Kiedy trzeba zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego

W niektórych sytuacjach zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest konieczne – wymagają tego przepisy (program na telefon). Dotyczy to przede wszystkim:
• budowy mostów oraz obiektów budowlanych, które znajdują się na wysokości powyżej 15 metrów nad poziomem gruntu,
• budowy obiektów użyteczności publicznej,
• budowy obiektów budowlanych, których kubatura przekracza 2500m3,
• budowy mostów, dróg oraz obiektów budowlanych, które mają wpływ na środowisko (opinie o programie),
• budowy obiektów na podstawie bardzo skomplikowanego projektu.

W innych przypadkach decyzję o zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje wyłącznie inwestor. Jest to decyzja indywidualna, ale warto wziąć pod uwagę fakt, że osoba taka stanowi zabezpieczenie interesów inwestora.

Niewielu jest inwestorów, zwłaszcza w przypadku budownictwa jednorodzinnego, którzy dysponują wiedzą techniczną pozwalającą na sprawą kontrolę każdego etapu prac budowlanych (segregator aktów prawnych). Inspektor nie tylko taką wiedzę posiada, ale ma również uprawnienia władcze i może na bieżąco kontrolować działania wszystkich pracowników budowy, łącznie z kierownikiem.

Uwagi oraz zalecenia

Uwagi oraz zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego zapewniają ochronę przed ewentualnymi niedoróbkami oraz niezgodnością prac budowlanych z projektem. Osoba dba również o to, aby w trakcie prac budowlanych stosowane były materiały budowlane określone w projekcie (promocja 3 w 1).

Jest to więc zdecydowanie korzystna sytuacja dla inwestora, ponieważ dzięki temu nie musi on regularnie kontrolować placu budowy. Warto przy tym pamiętać, że funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nie można pełnić wymiennie z funkcją kierownika budowy (program egzamin ustny). Stanowi to doskonałe zabezpieczenie interesów inwestora.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !