Kierownik budowy – czym się zajmuje i jakie musi mieć uprawnienia?

Kierownikiem budowy nazywa się osobę, która ma prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli posiada uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Kierownik budowy - funkcje

Za funkcje techniczne uznaje się „działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą” kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi (program na komputer). Kierownik budowy ma wiele niezbywalnych obowiązków, które nakłada na niego prawo budowlane. Przede wszystkim przejmuje on plac budowy od inwestora oraz wypełnia oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (program na telefon).

Obowiązkiem kierownika budowy jest również prawidłowe zabezpieczenie całego placu, na którym prowadzone będą prace budowlane, a także prowadzenie dokumentów budowlanych. Musi on również zadbać o sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, geodezyjne wytyczenie obiektu oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z odbiorem budynku (opinie o programie). Do obowiązków inwestora zalicza się również prowadzenie dokumentacji powykonawczej, a jeśli pojawi się jakiekolwiek zagrożenie zdrowia lub życia, jest on zobligowany do wstrzymania budowy i poinformowania inwestora (segregator aktów prawnych).

O co może wystąpić kierownik budowy?

Kierownik budowy może wystąpić o dokonanie zmian w projekcie budowlanym – prawo to dotyczy sytuacji, gdy konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa lub optymalizacja procesów budowlanych. Jest to bardzo ważne, ponieważ to właśnie kierownik odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób, jakie znajdują się na placu budowy (promocja 3 w 1).

Każdy inwestor jest zobowiązany prawem do zatrudnienia kierownika budowy. Specjalista ten ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia techniczne, które pozwalają mu pełnić nadzór nad budową oraz pilnować, aby każdy etap prac budowlanych zostały wykonany zgodnie z przyjętym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną czy innymi przepisami (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !