Blog

20.06.2019

Kierownik budowy – definicja

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – definicja

Kierownik budowy to według prawa budowlanego osoba, na której spoczywa obowiązek kierowania wykonywaniem obiektu budowlanego lub jego odbudową, rozbudową bądź nadbudową w określonym miejscu. Zgodnie z obowiązującym prawem kierowanie pracami budowlanymi, które odpowiadają definicji budowy, oznacza, że osoba kierująca pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Kierownik budowy – definicja

W związku z tym od kierownika budowy wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w jednej ze specjalności techniczno-budowlanych, które zdefiniowane są w prawie budowlanym (program na komputer). Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli w zakresie wykonywanych robót budowlanych związanych z budową, odbudową, rozbudową bądź nadbudową obiektu budowlanego pojawią się roboty budowlane wymagające innej specjalności niż określona w uprawnieniach kierownika budowy, to inwestor jest zobowiązany do ustanowienia kierowników robót budowlanych mających odpowiednie uprawnienia (program na telefon).

Co ważne, stanowisko kierownika budowy nie jest tożsame ze stanowiskiem kierownika innych robót budowlanych, do których zalicza się przebudowę, rozbiórkę, remont bądź montaż obiektu budowlanego (opinie o programie). Zarówno kierownik budowy, jak i kierownicy robót budowlanych są uczestnikami procesu budowlanego (program egzamin ustny). Prawa oraz obowiązki, które przyznane są kierownikowi budowy, obowiązują również wszystkie kierowników robót w zakresie określonym przepisami budowlanymi.

Prace budowlane


Dla mniejszych obiektów budowlanych zakres robót budowlanych określonych w posiadanych przez kierownika budowy uprawnieniach budowlanych może być wystarczający, aby kierował on budową samodzielnie (segregator aktów prawnych). Jednak dla większych obiektów budowlanych bardzo często konieczne jest ustanowienie kierownika robót budowlanych w takim samym zakresie i specjalności, jakie posiada kierownik budowy. Co ważne, w przypadku większość prac budowlanych wykonywanych na początku budowy, najbardziej potrzebny jest kierownik budowy, który posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, a także kierownicy robót z taką właśnie specjalnością (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami