Kierownik budowy – do czego jest zobowiązany?

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, uprawnionym do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co oznacza posiadanie uprawnień budowlanych (program na komputer). Jednym z jego najważniejszych obowiązków jest sporządzenie bądź zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych (program na telefon).

Kierownik budowy – do czego jest zobowiązany?

Do stworzenia tego planu niezbędne są informacje przygotowane przez projektanta. W planie należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki związane z prowadzeniem robót budowlanych (program egzamin ustny).
Przed rozpoczęciem budowy kierownik protokolarnie przejmuje od inwestora teren budowy i dokonuje jego odpowiedniego zabezpieczenia łącznie z każdym znajdującym się na nim obiektem budowlanym, urządzeniem technicznym, stałym punktem osnowy geologicznej czy podlegającym ochronie elementem środowiska kulturowego i przyrodniczego. Ma on też obowiązek prowadzenia dokumentacji budowy, a zwłaszcza dziennika budowy (opinie o programie).

Zadaniem kierownika jest zapewnienie geodezyjnego wytyczenia danego obiekty, a także takie zorganizowanie budowy oraz kierowanie budową, aby wszystkie wykonywane prace były zgodne z:
• projektem budowlanym,
• pozwoleniem na budowę,
• przepisami budowlanymi,
• przepisami technicznymi,
• przepisami BHP (segregator aktów prawnych).

Realizacja zaleceń

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za koordynację realizacji wszelkich zadań, jakie mają zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i to zarówno przy planowaniu czasu potrzebnego do zakończenia poszczególnych etapów robót lub całej budowy, jak i przy opracowywaniu organizacyjnych bądź technicznych założeń poszczególnych etapów robót budowlanych. Koordynuje on także działania, które mają zapewnić przestrzeganie przepisów BHP w trakcie wykonywania robót budowlanych (promocja 3  w 1). Kierownik budowy może podejmować działania zapobiegające wstępowi na budowę osób niepożądanych. Może również wstrzymać roboty budowlane, jeśli stwierdzi, że są wykonywane niezgodnie z projektem. Kierownik jest zobowiązany do realizacji zaleceń, które znajdują się w dzienniku budowy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !