Blog

21.05.2019

Kierownik praktyki zawodowej – wymagania

W artykule znajdziesz:

Kierownik praktyki zawodowej – wymagania

Kierownik praktyki zawodowej, nazywany także opiekunem praktyki zawodowej, to osoba, która w sposób bezpośredni nadzoruje praktykę zawodową osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Pod koniec praktyk dokonuje ona oceny przygotowania do zawodu oraz potwierdza, że praktyki się odbyły. Kierownikiem praktyki zawodowej może być osoba, która spełnia odpowiednie wymagania (program na komputer). Przede wszystkim niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności, rodzaju i zakresie odpowiadającym uprawnień, o które stara się praktykant, np. jeśli wnioskodawca stara się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, to opiekun praktyk także musi posiadać takie uprawnienia (program na telefon).

Kierownik praktyki zawodowej – wymagania

Dla uprawnień w ograniczonym zakresie kwestia jest nieco trudniejsza. Otóż niektóre izby architektów dopuszczają praktykę, która odbywała się pod nadzorem osoby mającej uprawnienia ograniczone, ale w przypadku izb inżynierów bardzo często odmawia się zaliczenia takiej praktyki (opinie o programie).

Stąd też warto przed rozpoczęciem praktyki upewnić się, czy w swojej izbie zaliczana jest praktyka pod kierownictwem osoby z ograniczonymi uprawnieniami. Warto też pamiętać, że jeśli osoba sprawująca nadzór nad praktyką ma uprawnienia bez ograniczeń, to później nie trzeba jeszcze raz odbywać praktyk, jeśli chce się rozszerzyć zakres uprawnień (segregator aktów prawnych). Na pewno więc lepszym rozwiązanie jest odbycie praktyki od razu pod nadzorem inżyniera mającego nieograniczone uprawnienia budowlane.

Ważny warunek

Bardzo ważnym warunkiem, jaki musi spełniać nadzorujący praktyki budowlane, jest czynne członkostwo w samorządzie zawodowym przez cały czas trwania praktyki zawodowej (promocja 3 w 1). Oznacza to przede wszystkim opłacanie składek członkowskich do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu budowlanego i izby krajowej oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Informację, o tym, czy dana osoba jest czynnym członkiem izby samorządu zawodowego można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program egzamin ustny). Warto zrobić to przed podpisaniem umowy praktyki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami