Kierownik praktyki zawodowej – wymagania

Kierownik praktyki zawodowej, nazywany także opiekunem praktyki zawodowej, to osoba, która w sposób bezpośredni nadzoruje praktykę zawodową osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Pod koniec praktyk dokonuje ona oceny przygotowania do zawodu oraz potwierdza, że praktyki się odbyły. Kierownikiem praktyki zawodowej może być osoba, która spełnia odpowiednie wymagania (program na komputer). Przede wszystkim niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności, rodzaju i zakresie odpowiadającym uprawnień, o które stara się praktykant, np. jeśli wnioskodawca stara się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, to opiekun praktyk także musi posiadać takie uprawnienia (program na telefon).

Kierownik praktyki zawodowej – wymagania

Dla uprawnień w ograniczonym zakresie kwestia jest nieco trudniejsza. Otóż niektóre izby architektów dopuszczają praktykę, która odbywała się pod nadzorem osoby mającej uprawnienia ograniczone, ale w przypadku izb inżynierów bardzo często odmawia się zaliczenia takiej praktyki (opinie o programie).

Stąd też warto przed rozpoczęciem praktyki upewnić się, czy w swojej izbie zaliczana jest praktyka pod kierownictwem osoby z ograniczonymi uprawnieniami. Warto też pamiętać, że jeśli osoba sprawująca nadzór nad praktyką ma uprawnienia bez ograniczeń, to później nie trzeba jeszcze raz odbywać praktyk, jeśli chce się rozszerzyć zakres uprawnień (segregator aktów prawnych). Na pewno więc lepszym rozwiązanie jest odbycie praktyki od razu pod nadzorem inżyniera mającego nieograniczone uprawnienia budowlane.

Ważny warunek

Bardzo ważnym warunkiem, jaki musi spełniać nadzorujący praktyki budowlane, jest czynne członkostwo w samorządzie zawodowym przez cały czas trwania praktyki zawodowej (promocja 3 w 1). Oznacza to przede wszystkim opłacanie składek członkowskich do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu budowlanego i izby krajowej oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Informację, o tym, czy dana osoba jest czynnym członkiem izby samorządu zawodowego można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program egzamin ustny). Warto zrobić to przed podpisaniem umowy praktyki.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !