Kierunek budownictwo – dla przyszłych inżynierów


Budownictwo to kierunek studiów, który do lat cieszy się największym zainteresowaniem na wszystkich politechnikach w kraju (https://uprawnienia-budowlane.pl). Bez wątpienia jest to kierunek, który daje konkretną wiedzę oraz fach, dzięki czemu można realizować się w branżach związanych z budownictwem.

Kierunek budownictwo – dla przyszłych inżynierów

W związku z dużym zainteresowaniem budownictwem, do studiów trzeba się odpowiednio przygotować (program na komputer). Najlepiej zacząć już na początku szkoły średniej, rozwijając swoją wyobraźnię oraz talenty matematyczne. Konieczne jest także nauczenie się podstaw rysunku technicznego (program na telefon). Bardzo ważne jest także rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy w takich dziedzinach jak chemia i fizyka, ponieważ są one niezbędne na studiach w przedmiotach związanych z obliczeniami konstrukcyjnymi i materiałoznawstwem (program egzamin ustny).

Polskie uczelnie na budownictwie oferują naukę w kilku istotnych dla inżyniera dziedzinach wiedzy, których zalicza się:
• technologię robót budowlanych,
• zarządzanie zespołem,
• budownictwo morskie, kolejowe, mostowe i drogowe,
• geologię, geodezję i hydrologię,
• matematykę z analizą matematyczną i matematykę z geometrią wykreślną,
• materiałoznawstwo, chemię, materiały budowlanych oraz wytrzymałość materiałów budowlanych.
W zależności od uczelni poszczególnych dziedzin wiedzy może być oczywiście więcej (opinie o programie).

Odbywanie staży

Studia na kierunku budownictwo nie polegają wyłącznie na nauce w laboratoriach i salach wykładowych (segregator aktów prawnych). Każdy ze studentów ma obowiązek realizowania praktyk zawodowych w terminach określonych przez uczelnię. Konieczne jest odbywanie staży przy projektowaniu, wykonywaniu robót budowlanych oraz innych czynnościach związanych z zawodem, dzięki którym możliwe będzie ubieganie się o uprawnienia budowlane. Uzyskanie dyplomu to oczywiście nie wszystko, ponieważ osoby, które pracują w zawodach budowlanych, uczą się praktycznie przez cały czas. Muszą one stale odświeżać swoją wiedzę, zwłaszcza w zakresie osiągnięć nauk technicznych. Studenckie staże i praktyki to świetny czas na poznanie rynku pracy oraz przygotowanie się do egzaminu na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !