Kierunki studiów – jakie są pokrewne, a jakie odpowiednie dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych?

Odpowiednie i pokrewne kierunki studiów są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Z dokumentu można się dowiedzieć, że do niektórych specjalności wymagane są wyłącznie kierunki odpowiednie, a do innych uprawniają również kierunki pokrewne.

Kierunki studiów – jakie są pokrewne, a jakie odpowiednie dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych?

Specjalność architektoniczna bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów na kierunku odpowiednim architektura lub architektura i urbanistyka, natomiast w ograniczonym zakresie wystarczą studia w zakresie budownictwa (program na komputer). W specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń kierunek odpowiedni to budownictwo, a w ograniczonym zakresie może to być kierunek pokrewny, np. inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, architektura, architektura i urbanistyka, melioracja czy inżyniera gospodarki wodnej (program na telefon).

W przypadku specjalności inżynieryjnej mostowej i drogowej zarówno w bez ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie studia niezbędne są studia na kierunku budownictwo (opinie o programie). Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych jest dostępna dla osób, które ukończyły kierunki odpowiednie budownictwo lub transport. W specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym kierunki odpowiednie to transport lub elektrotechnika, a pokrewne automatyka i robotyka oraz elektroenergetyka (segregator aktów prawnych).

Kierunki odpowiednie

Dla specjalności hydrotechnicznej i wyburzeniowej przewidziano jedynie kierunki odpowiednie. Aby uzyskać specjalność hydrotechniczną trzeba ukończyć studia na kierunku budownictwo hydrotechniczne, melioracja, budownictwo lub inżyniera środowiska (promocja 3 w 1).

W przypadku ostatniego z wymienionych kierunków konieczne jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej lub inżynierii wodnej. Specjalność wyburzeniowa jest dostępna dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku budownictwo, inżyniera wojskowa, bądź górnictwo lub geologia w zakresie pozwalającym na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z eksploracją złóż (program egzamin ustny).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !