Klasyfikacja konstrukcji

Klasyfikacja konstrukcji

Klasyfikacja konstrukcji stosowanych w budownictwie uprzemysłowionym ulega zmianom, łącznie z coraz liczniejszymi i coraz bardziej różniącymi się rozwiązaniami.
W rozdziale 6 podano uproszczoną klasyfikację konstrukcji stosowanych w budownictwie uprzemysłowionym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponieważ realizacja budownictwa uprzemysłowionego nierozdzielnie związana jest ze stosowaniem metody pracy równomiernej, dlatego orientacyjna ocena cech organizacyjnych poszczególnych form konstrukcyjnych budynków uprzemysłowionych powinna przede wszystkim dotyczyć określenia możliwości wprowadzenia do ich realizacji tej właśnie metody, a w szczególności najbardziej efektywnej jej formy wyrażającej się stosowaniem ciągów organizacyjnych cykliczno-rytmicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy ocenie poszczególnych form konstrukcyjnych budynków uprzemysłowionych należy zwracać uwagę nie tylko na warunki realizacji całości budynku, ale również na warunki, jakie towarzyszą poszczególnym czynnościom produkcyjnym, jak produkcja elementów, ich transport, roboty ziemne i fundamentowe, montaż elementów, roboty wykończeniowe itp. (uprawnienia budowlane).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Spośród licznych kryteriów orientacyjnej oceny organizacyjnej poszczególnych form uprzemysłowienia można wymienić:
- jednorodność elementów co do wielkości, formy oraz ciężaru, która przyczynia się do ujednolicenia czasu produkcji tych elementów oraz ich montażu; jednorodność elementów powoduje również lepsze wykorzystanie stanowisk produkcyjnych w zakładach wytwórczych (program egzamin ustny);
- liczba elementów budowlanych, niezbędnych dla wzniesienia budynku, w sposób istotny wpływa na czas montażu, ogólny czas wznoszenia budynku oraz na ilość spoin na licach budynków;
- kolejność montażu elementów wynikająca z konstrukcji budowli uprzemysłowionej może być dogodna, elastyczna, bądź sztywna, pracochłonna i nie zawsze zgodna z racjonalnymi zasadami technologii montażu; pewna swoboda tej kolejności odgrywa niemałą rolę przy sprawnym przebiegu montażu (opinie o programie);
- stopień wykończenia elementów będący stosunkiem procesów wykończeniowych wykonanych w wytwórni elementów do ogólnej niezbędnej ilości procesów wykończeniowych tych elementów; wysoki stopień wykończenia wyprodukowanych elementów wpływa w sposób korzystny na zastosowanie ciągów cykliczno-rytmicznych;
- rodzaj połączeń elementów (styki, węzły) ma istotny wpływ na warunki przebiegu realizacji budowli uprzemysłowionej; zastosowanie połączeń suchych spawanych (dla niskich obiektów) jest korzystne nie tylko dla szybkości przebiegu budowy, lecz także dla możliwości zastosowania klasycznych ciągów cykliczno-rytmicznych, natomiast niekorzystne z punktu widzenia łatwości ich korodowania konieczne stosowanie dla większych obiektów połączeń cykliczno-rytmicznych; konieczne stosowanie dla większych obiektów połączeń ze znaczną ilością betonu konstrukcyjnego przedłuża czas montażu oraz powoduje pewne przerwy technologiczne (segregator aktów prawnych);
- stateczność elementów prefabrykowanych po ich ustawieniu na miejscu wbudowania wpływa na zakres prac montażowych, na ich czas, na wydajność urządzeń montażowych;
- wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na roboty wykonywane na wznoszonym obiekcie wyraża się na budowie zmniejszeniem wydajności lub przerwami w pracy, co z kolei zakłóca przebieg budowy i wymaga zastosowania określonych zabiegów organizacyjnych celem niedopuszczenia do załamania organizacji opartej na ciągach organizacyjnych cykliczno-rytmicznych.
Powyższe kryteria orientacyjnej oceny organizacyjnej mogą być zastosowane do różnych form konstrukcyjnych budynków uprzemysłowionych.

Przykładowo podaje się taką ocenę dla:
a) budynków ze ścianami nośnymi z wielkowymiarowych elementów wielko- blokowych,
b) budynków ze ścianami nośnymi z wielkowymiarowych elementów wielkopłytowych,
c) budynków z elementów wielkoprzestrzennych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !