Klej winylowy

Klej winylowy

Wytrzymałość na ścinanie złącza klejowego folii na betonie wynosi, zależnie od rodzaju folii, 1,0-1,7 kG/cm2, a wytrzymałość na rozwarstwianie, zależnie od rodzaju folii, 0,1-0,5 kG/cm (program uprawnienia budowlane na komputer).
Klej winylowy PC-3 stosuje się do sklejania folii ze zmiękczonego polichlorku winylu ze sobą, z podłożem betonowym i stalowym oraz z twardym polichlorkiem winylu. Klej może być również stosowany do sklejania twardego polichlorku winylu ze sobą i z podłożem betonowym.
Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być czyste i suche.

Najlepszą metodą sklejania jest powleczenie obu powierzchni cienką warstwą kleju i pozostawienie ich na 12-4-20 min w celu przeschnięcia. Następnie jedną z powierzchni powleka się ponownie klejem i obie powierzchnie łączy się i dociska. Przy łączeniu ze sobą na zakładkę arkuszy folii ze zmiękczonego PCW, klej PC-3 nakłada się na spodni arkusz za pomocą płaskiego pędzla, a następnie przykłada się i dociska tamponem górnym arkusz folii. Wskazane jest obciążenie powierzchni sklejanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zużycie kleju PC-3 na 10 m spoiny klejowej przy zakładzie szerokości 5 cm wynosi ok. 0,1 kg. Zużycie kleju PC-3 do innych celów wynosi 0,3-4-0,5 kg/m2, zależnie od gładkości powierzchni (uprawnienia budowlane).

Klej winylowy PC-3 pakowany jest w balony szklane o pojemności 60 1, umieszczone w koszach wiklinowych, w puszki blaszane 5-litrowe lub w butelki ze szkła oranżowego o pojemności 0,25-h2,0 1. Klej należy przechowywać w naczyniach szczelnie zamkniętych, z dala od urządzeń grzejnych, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem, w pomieszczeniach przystosowanych do magazynowania materiałów łatwopalnych.
Klej jest materiałem łatwopalnym i silnie trującym. Przy klejeniu należy stosować ogólne przepisy p.poż. dla materiałów łatwopalnych. Miejsce pracy należy dobrze wentylować. Przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych, zbiornikach itp. należy stosować maski gazowe (program egzamin ustny).

Klej do rur

Klej do rur z PCW nr 7 jest klejem rozpuszczalnikowym produkowanym na bazie chlorowanego polichlorku winylu z dodatkiem chlorku metylenu i octanu etylu. Klej ten ma barwę jasnożółtą, gęstość (w temperaturze 20°C) 1,33 g/cm3, leplość 200-M00 cP, zawiera suchej substancji ok. 11%.
Według badań ITB (1967 r.) przy klejeniu folii ze zmiękczonego polichlorku winylu, wytrzymałość na ścinanie złącza klejonego folii do folii wynosi, zależnie od rodzaju folii, 1,3-2,5 kG/cm, a wytrzymałość na rozwarstwienie, zależnie od rodzaju folii, 0,4-1,4 kG/cm (opinie o programie).

Wytrzymałość na ścinanie złącza klejowego betonu do folii wynosi, zależnie od rodzaju folii, 1,0-M,4 kG/cm2. Wytrzymałość na rozwarstwienie złącza klejowego folii do betonu, zależnie od rodzaju folii, wynosi 0,06-0,10 kG/cm. Klej do rur z PCW nr 7 jest klejem szybkowiążącym i nieagresywnym w stosunku do polichlorku winylu. Spoina klejowa jest odporna na działanie wody, rozcieńczonych roztworów kwasów i alkaliów. Folia nie jest odporna na działanie rozpuszczalników organicznych. Klej do rur z PCW nr 7 stosuje się do klejenia twardego i miękkiego polichlorku winylu.

Przy robotach chemoodpornych klej ten używany jest przede wszystkim do klejenia między sobą arkuszy folii izolacyjnej ze zmiękczonego polichlorku winylu na zakład. Przy łączeniu folii ze zmiękczonego polichlorku winylu klej nakłada się cienką warstwą wzdłuż brzegu arkusza na szerokość zakładki, tj. ok. 5 cm i bezpośrednio potem dociska się drugi arkusz folii. Wskazane jest obciążyć spoinę na okres ok. 24 godz (segregator aktów prawnych).

Zużycie kleju na 10 m spoiny klejowej (zakładu) wynosi ok. 0,1 kg. Klej należy przechowywać w naczyniach szczelnie zamkniętych, w temperaturze poniżej 20°C, z dala od urządzeń grzejnych, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem, w magazynach dostosowanych do przechowywania materiałów łatwopalnych. Klej do rur PCW nr 7 jest materiałem toksycznym i łatwopalnym. Przy pracy z nim należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. i zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń i obiektów zamkniętych (promocja 3 w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami