Klisza fotograficzna

Klisza fotograficzna

Klisza fotograficzna - płyta fotograficzna.
Klisza jądrowa - klisza pokryta emulsją jądrową, stosowana do rejestrowania torów cząstek naładowanych.
Kliszograf - skaner formowy, stosowany w reprodukcji poligraficznej do grawerowania klisz kreskowych lub rastrowych.
Kliszogram - klisza drukarska wykonana na kliszografie.
Kliważ - cios równoległościenny powstający pod wpływem ciśnień bocznych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kliwer - trójkątny żagiel przedni podnoszony na sztagu umocowanym do bukszprytu.

Klizymetr - przyrząd optyczny do mierzenia kąta nachylenia stoku oraz określania wysokości i odległości, stosowany w terenowych pracach geologicznych.
Klocek cementacyjny - słupek walcowy z drewna, gumy lub innego materiału, odgraniczający zaczyn cementowy od płuczki wiertniczej.
Klocek hamulcowy - element hamulca ciernego, który podczas hamowania naciska na tarczę hamulcową lub koło pojazdu (np. wagonu kolejowego).
Klocek sieciarski, bierka - narzędzie używane przy ręcznym dzianiu sieci rybackich, służące do utrzymania stałej wielkości oczka.
Klocek wrębowy - klocek drewniany lub stalowy do klinowania wrębu.
Klocowanie - wypełnianie klocami pustki, np. między stropem a obudową.
Klon - potomstwo jednego osobnika identyczne pod względem właściwości dziedzicznych, powstałe przez rozmnażanie wegetatywne.
Klosz 1 (lampy) - osłona z materiału przezroczystego lub rozpraszającego, służąca do ochrony źródła światła, do rozpraszania światła i zmiany rozsyłu przestrzennego lub do zmiany barwy światła.
Klucz 1 (montażowy) - narzędzie do dokręcania lub odkręcania łączników gwintowych (śrub, nakrętek); składa się zwykle z odpowiednio ukształtowanej główki, która obejmuje nakrętkę lub łeb śruby i trzonka do obracania klucza ręką.
Klucz 2, trójka - trzy samoloty w locie zespołowym w szyku V.

Klucz ciesielski - krótki element stalowy łączący dwa elementy drewniane na nakładki zazębione (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Klucz cokołu (lampy elektronowej)* - podłużny występ wzdłuż tworzącej wpustu, służący do właściwego zorientowania lampy elektronowej przed wprowadzeniem jej w podstawkę.
Klucz diodowy - klucz elektroniczny.
Klucz dynamometryczny - klucz graniczny z wbudowanym dynamometrem, wskazującym wartość momentu, co umożliwia robotnikowi ograniczenie siły odkręcania.
Klucz elektrolityczny, mostek elektrolityczny - zwykle rurka szklana wygięta w kształt litery U i napełniona odpowiednim roztworem elektrolitu, najczęściej KC1 • służy jako urządzenie zmniejszające potencjał dyfuzyjny, a także jako połączenie elektrolityczne między roztworami elektrolitów.

Klucz elektroniczny

Klucz elektroniczny - element urządzeń przetwarzania, kształtowania oraz sterowania impulsów przeznaczony głównie do przełączania (zwierania i rozwierania) układów impulsowych pod wpływem sterujących sygnałów wejściowych; w zależności od ródzaju elementów zastosowanych do konstrukcji rozróżnia się k.e. diodowe, tranzystorowe, magnetyczne i mieszane.
Klucz elektryczny - wkrętarka elektryczna z wymiennymi końcówkami roboczymi (uprawnienia budowlane).
Klucz fajkowy - klucz montażowy trzpieniowy w postaci wygiętego pręta sześciokątnego lub kwadratowego, którego koniec wkłada się w gniazdo łba śruby.
Klucz graniczny - klucz montażowy z urządzeniem umożliwiającym ograniczenie momentu wywieranego na łącznik gwintowy; k.g. dzieli się na klucze przeciążeniowe i dynamometryczne.
Klucz informacyjny - klucz sortowania.
Klucz magnetyczny - klucz elektroniczny (program egzamin ustny).

Klucz maszynowy - klucz montażowy stały płaski widlasty, zakończony z jednej lub z obu stron szczękami o stałej rozwartości obejmującymi łeb śruby lub nakrętkę.
Klucz meteorologiczny - międzynarodowy system umownych oznaczeń stosowany do szyfrowania informacji meteorologicznych (np. wyników pomiarów, prognoz pogody, ostrzeżeń o groźnych zjawiskach atmosferycznych) przekazywanych środkami telekomunikacyjnymi.
Klucz nasadowy - klucz montażowy do pracy w miejscach trudno dostępnych; ma kształt prostego lub odgiętego pręta, na końcu którego znajduje się zgrubiona nasada z gniazdem sześciokątnym lub czworokątnym, z drugiej zaś strony przetknięta jest pokrętka do obracania klucza ręką (opinie o programie).
Klucz nastawny, klucz uniwersalny - klucz montażowy o nastawczej części roboczej, którą można dostosować do kształtu i wymiaru łba śruby lub nakrętki.
Klucz oczkowy - klucz montażowy zakończony główką z otworem sześciokątnym lub dwunastokątnym.
Klucz płaski - klucz maszynowy.
Klucz pneumatyczny - wkrętka pneumatyczna z wymiennymi końcówkami roboczymi (segregator aktów prawnych).
Klucz przeciążeniowy - klucz graniczny, w którym między częścią roboczą i chwytową jest połączenie cierne, które w razie przekroczenia granicznej wartości momentu zostaje rozłączone; graniczną wartość momentu można nastawiać zmieniając napięcie sprężyny.

Klucz rurowy - narzędzie do skręcania i rozkręcania rur.
Klucz sklepienia - bud. klińce zwornikowe umieszczone na całej długości sklepienia.
Klucz sortowania, klucz informacyjny - wyróżniony fragment każdego zapisu w pliku; służy do określenia względnego położenie danego zapisu względem ii>nych zapisów na nośniku.
Klucz stały - klucz o kształcie i wymiarach ściśle dostosowanych do kształtów i wymiarów odpowiednich łbów śrub i nakrętek.
Klucz sztywny - klucz montażowy mający część roboczą i część chwytową tak ze sobą związane (promocja 3 w 1).

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !