Blog

Warstwy betonu zdjęcie nr 10
24.07.2020

Koła tnące

W artykule znajdziesz:

Koła tnące

Warstwy betonu zdjęcie nr 11
Koła tnące

Prościarka X-52 działa w sposób następujący drut rozwijany z kręgów podawany jest do bębna prostującego. Za bębnem ustawione są krążki ciągnące i koła zębate z nożami do cięcia przykryte w\spólną obudową z blachy. Koła tnące włączają się automatycznie w chwili, gdy koniec drutu dojdzie do zderzaka (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyprostowane i obcięte pręty spadają na wsporniki, skąd są pobierane do dalszej obróbki. Zderzak osadzony jest na prowadnicy i może być ustawiony w dowolnym miejscu w zależności od wymaganej długości ciętych prętów.
W Polsce produkuje się prościarki X-52 na licencji radzieckiej. Bęben składa się z przelotowego walca z pięcioma otworami promieniowymi. W każdym z nich za pomocą dwóch nagwintowanych wkrętów zaciśnięte są wkładki 5, wykonane ze stali hartowanej. Wkładki te mają otwory przelotowe w kierunku podłużnym bębna. Wkładki są ustawione mimośrodowo w stosunku do osi cylindra, co powoduje pofalowanie przeciąganych prętów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Amplitudę fali reguluje się w zależności od prostowanego drutu i rodzaju stali. Wielkość amplitudy zależy w sposób wprost proporcjonalny od granicy plastyczności stali i odwrotnie proporcjonalny do jej średnicy.

Stal rozwijana z kręgu przeciągana jest przez cylinder z prędkością ok. 1,0 m/sek. Prędkość obrotowa cylindra wynosi 1440 obr/min. Przy tak znacznej ilości przegięć w różnych kierunkach istnieje gwarancja otrzymania prostego pręta, oczyszczonego z rdzy i innych zanieczyszczeń. Drut jest przeciągany przez bęben prostujący za pomocą krążków ciągnących jak w prościarce Nosenki. Po dojściu drutu do czujnika włączają się nożyce mechaniczne i odcinają pręt (uprawnienia budowlane).
W celu zabezpieczenia ludzi obsługujących prościarkę przed zwijającym się końcem drutu, przy kończeniu się kręgu wskazane jest stosowanie zabezpieczenia proponowanego przez racjonalizatora S.

Prościarki mechaniczne

Zastosowanie tego urządzenia powoduje, że drut z kołowrotu przechodzi przez rurę prowadzącą, zaś wolny odcinek drutu jest za mały, by stać się niebezpiecznym dla obsługi.
Rura prowadząca ma umieszczony przy wlocie lejek w celu swobodnego przejścia drutu (program egzamin ustny). Jest ona ustawiona na słupach i połączona z nimi za pomocą obejm. Słupki wykonuje się z rur 0 32 mm, a obejmę z plaskow-nika o grubości ok. 5 mm.
W prościarce JU-35B zamiast bębna zastosowano urządzenie prostujące przez obracanie i gięcie. W prościarce JU-33 zachowano bęben prostujący przez obtaczanie. Odmierzanie, cięcie i zbieranie odciętych prętów jest takie same jak w prościarce X-52.
Prościarki mechaniczne są ustawiane zawsze w szopach.

Wymiary stanowiska wynoszą: 2 m szerokość i 6-8 długość. Obsługę stanowi 1 zbrojarz i 1 pomocnik (opinie o programie).
Stal większych średnic, jak wspomniano na wstępie, prostuje się uderzeniami młotka po ułożeniu pręta na szynie kolejowej lub odcinku dwuteownika. Można też stal prostować kluczem, wkładając pręty pomiędzy trzpienie wbite w stół zbrojarski. Aby nie dopuścić do wyskakiwania prostowanych prętów spomiędzy trzpieni, wbija się w stół klamry. Prostowanie prętów długości 2,5 m za pomocą młotka może wykonywać jeden pracownik. Do prostowania prętów dłuższych potrzeba jest dwóch ludzi.
Prostowanie stali w gotowych szkieletach jest dużo trudniejsze.

Wykonuje się je kluczem o długim ramieniu lub specjalnym kluczem z dwoma uchwytami (segregator aktów prawnych).
Prostowanie stali większych średnic na specjalnych stołach może odbywać się na otwartym powietrzu lub pod dachem. Obok stołu do prostowania ustawia się kozły wyższe od stołu, o wysokości ok. 90 cm, które służą do układania prętów przeznaczonych do prostowania, oraz z drugiej strony stoły niższe, wysokości ok. 55 cm, przeznaczone do składania prętów wyprostowanych. Zespół pracujący przy takim stole składa się z dwóch zbrojarzy wykwalifikowanych i jednego pomocnika przyuczonego.

Zbrojarze prostują pręty, a pomocnik przynosi pręty do prostowania i odnosi proste pręty do dalszej obróbki (promocja 3 w 1). Wymiary takiego stanowiska wynoszą od 7-13 m długości i 4-6 m szerokości. Orientacyjną wydajność prostowania stali w zależności od sposobu prostowania.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Warstwy betonu zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Warstwy betonu zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Warstwy betonu zdjęcie nr 16 Warstwy betonu zdjęcie nr 17 Warstwy betonu zdjęcie nr 18
Warstwy betonu zdjęcie nr 19
Warstwy betonu zdjęcie nr 20 Warstwy betonu zdjęcie nr 21 Warstwy betonu zdjęcie nr 22
Warstwy betonu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Warstwy betonu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Warstwy betonu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Warstwy betonu zdjęcie nr 32 Warstwy betonu zdjęcie nr 33 Warstwy betonu zdjęcie nr 34
Warstwy betonu zdjęcie nr 35
Warstwy betonu zdjęcie nr 36 Warstwy betonu zdjęcie nr 37 Warstwy betonu zdjęcie nr 38
Warstwy betonu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Warstwy betonu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Warstwy betonu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami