Kolumna

Kolumna

Kolumna - skład uformowany wg ustalonego formatu (ewentualnie z kliszami, tabelami itp.), jedno- lub wielołamowy, odpowiadający stronicy druku; (2) odbitka wykonana z tego składu.
Kolumna bufetowa - urządzenie do nalewania piwa z beczek do kufli (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kolumna chromatograficzna - rura (najczęściej cylindryczna) zawierająca fazę nieruchomą, zaopatrzona w doprowadzenie i wylot fazy ruchomej.
Kolumna destylacyjna, kolumna rektyfikacyjna - urządzenie do wielokrotnej, jednoczesnej destylacji; k.d. składa się przeważnie z szeregu półek (k.d. półkowa) umieszczonych jedna nad drugą; na półkach tych znajduje się ciecz, przez którą przechodzą do góry pary cieczy, natomiast ciecz spływa z wyższych półek na niższe przez przelewy; w ten sposób odbywa się wielokrotne odparowanie cieczy, które wzmaga efektywność destylacji; znane są również k.d. z wypełnieniem (drobne kształtki w postaci kulek, pierścieni itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kolumna epiuracyjna - kolumna stanowiąca część składową instalacji do rektyfikacji spirytusu i służąca do usuwania przedgonów (niskowrzą- cych zanieczyszczeń) ze spirytusu surowego.
Kolumna głośnikowa - zespół głośników umieszczonych w jednym rzędzie we wspólnej obudowie i pracujących z tą samą fazą.
Kolumna jonitowa, wymiennik jonitowy - cylindryczna rura wypełniona jonitem, zaopatrzona w doprowadzenie i odprowadzenie roztworu poddawanego rozdzielaniu, oczyszczaniu itd.
Kolumna kierownicy - mol. rurowa obudowa wału kierownicy, łącząca łożysko piasty koła kierownicy z obudową przekładni mechanizmu kierowniczego i przejmująca obciążenia zginające, działające na wał kierownicy.
Kolumna masztu, pień masztu - dolna część masztu od pięty opartej na stępce do miejsca połączenia ze stengą.

Kolumna parnikowa - urządzenie stałe lub przewoźne o dużej wydajności do parowania ziemniaków bądź innych pasz; składa się z jednego kotła parowego, wytwarzającego parę o niskim ciśnieniu, oraz kilku kotłów na ziemniaki, do których doprowadzana jest rurami para z kotła parowego (uprawnienia budowlane).

Kolumna rur

Kolumna rur - połączone ze sobą rury okładzinowe zapuszczane do otworu wiertniczego; k.r. eksploatacyjna- doprowadzona do złoża produktywnego; k.r. pośrednia (techniczna) - zapuszczona do otworu głównie w celu oddzielenia od siebie nawierconych horyzontów wodnych, ropnych, gazowych; k.r. prowadnikowa (kierunkowa) - zapuszczana w górnej części otworu głównie w celu nadania mu założonego kierunku wiercenia - pierwsza k.r. w otworze zapuszczana w celu zabezpieczenia go przed obsypywaniem się wierzchnich, głównie luźnych warstw skalnych (program egzamin ustny).
Kolumna sterowa - element sterownicy ręcznej, na którym osadzone jest koło sterowe; wychylenie k.s. do przodu lub do tyłu powoduje odpowiednie wychylenie steru wysokości.

Kolumna termiczna - kilkumetrowej grubości blok grafitu prowadzący do rdzenia reaktora jądrowego przez reflektor i osłonę, który służy do termalizacji neutronów.
Klumnada - rząd lub kilka rzędów kolumn połączonych ze sobą belkowaniem lub lukami arkadowymi.
Kolur - wielkie koło na sferze niebieskiej przechodzące przez bieguny niebieskie i punkty równonocy lub przez bieguny niebieskie i punkty stanowisk Słońca.
Koluwium - materiał skalny przemieszczony w dół zbocza w procesach osuwiskowych; tworzy pełzające pokrywy lub jęzory osuwiskowe (opinie o programie).
Koła bliźniacze samochodu - dwa koła jezdne zamocowane na wspólnej piaście w celu zwiększenia nośności osi.
Koła niewspółśrodkowe - koła o różnych środkach (segregator aktów prawnych).
Koła styczne - dwa koła, których okręgi mają jeden tylko punkt wspólny; koła te mogą być styczne wewnętrznie - jeżeli jedno leży wewnątrz drugiego, lub styczne zewnętrznie, jeżeli leżą na zewnątrz siebie.
Koła współśrodkowe - koła o wspólnym środku.

Koła zmianowe - zespół kół zębatych lub pasowych zakładanych parami na dwa lub więcej wałów w celu uzyskania różnych przełożeń’, k.z. stosuje się np. w obrabiarkach skrawających do powiązania dwóch ruchów za pośrednictwem przekładni gitarowej, np. ruchu obrotowego wrzeciona i ruchu posuwowego suportu przy obróbce gwintów na tokarce.
Kołatek - chrząszcz (Anobius pertinax) o długości 3-5 mm żerujący w drewnie iglastym i liściastym, drążący chodniki okrągłe o średnicy ok. 3 mm; szkodnik mebli i elementów drewnianych w budownictwie.
Kołek - element konstrukcyjny zwykle w postaci krótkiego cienkiego pręta, walcowego lub stożkowego, uniemożliwiający przesunięcie się części łączonych w kierunku prostopadłym do osi k.; ze względu na spełniane zadanie rozróżnia się m.in. k. złączne, ustalające, ruchowe i bezpiecznikowe (ścinane w razie przeciążenia) (promocja 3 w 1).

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !