Blog

30.05.2018

Komfort i bezpieczeństwo użytkowników

W artykule znajdziesz:

Komfort i bezpieczeństwo użytkowników


Rozmaite są specjalności osób, które posiadają uprawnienia budowlane. Wśród nich warto wymienić chociażby architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną oraz inżynieryjną, a ta dzieli się na drogową, kolejową, mostową i wyburzeniową. Fachowcy, znający się dobrze na prawie budowlanym, mogą legitymować się pełnymi albo częściowymi uprawnieniami.


W pierwszym przypadku można samodzielnie zajmować się absolutnie wszystkimi pracami, obejmującymi powstawanie nieruchomości, od momentu stworzenia projektu, aż do zakończenia wszelakich robót, jednak także do wyburzenia poszczególnych obiektów. Nie ma przy tym najmniejszego znaczenia powierzchnia budynku, którym zajmuje się ten specjalista.


Osoby, które mają częściowe uprawnienia budowlane, nie mogą zajmować się każdym elementem realizacji inwestycji, tylko jej częścią. Poza tym, w takich sytuacjach można mieć wpływ na budowę obiektu o mniejszej powierzchni, aniżeli miałoby to oczywiście miejsce w przypadku dysponowania pełnymi uprawnieniami budowlanymi.

 

Droga prowadząca do zdobycia uprawnień budowlanych jest z całą pewnością bardzo wymagająca, jednak osiągnięcie upragnionego celu to najlepsza nagroda za naukę i poważne podejście do praktyki, jaką trzeba przebyć. Pierwszym krokiem jest ukończenie odpowiednich studiów, albo szkoły średniej, która odpowiada tematycznie sprawom budowlanym. Później nabiera się doświadczenia, a więc odbywa praktykę na placu budowy oraz przy projektowaniu konkretnej nieruchomości. Na końcu trzeba zdać jeszcze wymagający egzamin.


Osoby, posiadające stosowne uprawnienia, mogą samodzielnie zająć się realizacją danej inwestycji, jak też odpowiadać za pewien etap jej wykonania. W drugim przypadku zajmują się tym fachowcy, mający wyłącznie częściowe uprawnienia budowlane.


Każdy, kto przygotowuje projekt budowlany, a następnie kieruje realizacją inwestycji, musi poważnie podchodzić do wszelkich czynności, jakie się wiążą z tymi działaniami. Od tego, jak zostanie wykonana nieruchomości, zależy komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami