Kominy w elektrowniach

Kominy w elektrowniach

Dalsze budowy tego typu to kominy w elektrowniach Victoria w Wałbrzychu (komin na podbudowie szkieletowej), Stalowa Wola, Ostrołęka, Skawina, Łódź, Konin oraz kominy dla innych zakładów przemysłowych jak cementowni, hut, zakładów włókienniczych i zakładów chemicznych w Fastach, Częstochowie, Tarnowie (program uprawnienia budowlane na komputer). W roku 1959 ukończono komin wentylacyjny wysokości 140 m w Zakładach Azotowych w Chorzowie, a w roku 1961 kominy o wysokości 150 m w Elektrowni Siersza II i o wysokości 160 m w Elektrowni Łagisza, który jest obecnie (r. 1964) najwyższym kominem w Polsce.

Od roku 1951 zrealizowano w Polsce już ponad 40 kominów i w najbliższym czasie zamierza się budować dalsze. Kominy te wykonują specjalizowane Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych (Bytom, Kraków, Warszawa, Wrocław), a poziom techniczny wykonawstwa dorównuje poziomowi firm
zagranicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Kominy średniej wysokości budowano w Polsce przede wszystkim z cegły. Ostatnio od r. 1957 nastąpił zwrot w kierunku żelbetowych kominów cylindrycznych, dzięki wprowadzeniu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych tzw. podwójnego ślizgu, w którym wykonuje się równocześnie trzon komina oraz izolację z betonu żaroodpornego. Pierwszy tego rodzaju komin o wysokości 26 m wykonano w Hucie Szkła w Polance k. Krosna.

Do kominów żelbetowych zalicza się również kominy z pustaków lub kształtek betonowych z otworami na zbrojenie, które w czasie budowy zalewa się zaprawą cementową. Szereg takich kominów wybudowano w okresie międzywojennym, stosując jeden ze znanych systemów budowy (system Dumas, Lupescu i in.). Kominy z pustaków wychodzą jednak z użycia i w Polsce obecnie nie są budowane, gdyż kominy monolityczne są od nich pod wieloma względami korzystniejsze.
Kominy żelbetowe wykazują w stosunku do kominów ceglanych wiele zalet (uprawnienia budowlane).

Znacznie mniejszy ciężar, a tym samym łatwiejsze i lżejsze posadowienie (w pewnych warunkach jedynie możliwe do realizacji). Jako przykład można podać kalkulacje wykonane w r. 1931 przez Bay’a dla komina o wysokości 130 m, który waży (trzon z fundamentem) 6000 T, podczas gdy komin ceglany tej wysokości - 11000 T, lub kalkulację podaną przez Sachnowskiego dla komina wysokości 150 m, wg której ciężary jak poprzednio wyniosą 6000 T i 15000 T. Chociaż porównania liczbowe mogą być przeprowadzane tylko dla konkretnych wymiarów (średnice, zbieżności) oraz warunków obciążenia i posadowienia, niemniej wniosek o zmniejszeniu ciężaru jest ważny dla każdej wysokości i dla wszystkich warunków.

Mniejsze ilości zużytych materiałów budowlanych, a przede wszystkim cementu w trzonie i betonu w fundamencie (program egzamin ustny).

Wykresy porównawcze

Wykresy porównawcze podane przez Sojuztiepłostroj ilustrują wyraźnie to zagadnienie. Interesujące jest również, że zużycie samego cementu przy kominach ceglanych o wysokości powyżej 100 m jest większe niż cementu dla kominów żelbetowych. Komin ceglany wymaga często zwiększenia średnicy ku dołowi ze względów statycznych, co w kominach żelbetowych w takim stopniu nie występuje.
Mniejszy ogólny koszt. Zaleta ta została potwierdzona w Polsce konkretnymi liczbami dla zrealizowanych w Polsce południowej obiektów. Oczywiście różnice zależą od warunków budowy i zwiększają się z wysokością obiektów (1,2-1,5-krotnie) (opinie o programie).
a) Krótszy okres wykonania (1,5-1,8 razy), dzięki mechanizacji budowy i mniejszej liczbie robót.
b) Większa sztywność konstrukcji, dzięki przenoszeniu naprężeń rozciągających oraz odporność na zarysowanie.
c) Monolityczność zwiększająca odporność na wstrząsy (sejsmiczne, szkody górnicze) oraz na odkształcenia typu Teologicznego i osiadania gruntu. Interesującym przykładem jest pochylenie się wskutek szkód górniczych dwóch kominów żelbetowych w kopalni Witkowice (Czechosłowacja) (segregator aktów prawnych). Mimo że ich wierzchołki mają odchylenie ok. 2 i 2,5 m od pionu - żadnych przeszkód w dalszej eksploatacji kominów nie stwierdzono.
d) Większa odporność na wpływy atmosferyczne, dzięki jednolitej powierzchni zewnętrznej trzonu i małej możliwości agresji wewnętrznej wód opadowych i mrozu. Pogląd ten można poprzeć co prawda tylko praktyką 30-40-letnią, ale jest on powszechnie podzielany również w literaturze zagranicznej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami