Blog

15.05.2019

Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna

W artykule znajdziesz:

Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna

Za nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach odpowiadają okręgowe izby inżynierów budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wyjątkiem są uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz do sprawdzania projektów architektoniczno- budowlanych – tego typu uprawnienia są w kompetencji okręgowych izb architektów.

Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna

Za postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów, a także za wszelkie sprawy związane z nadawaniem uprawnień budowlanych i wydawanie decyzji o nadaniu tych uprawnień, odpowiadają okręgowe komisje kwalifikacyjne, które wyodrębniane są z izb inżynierów (program na komputer). Okręgowe komisje kwalifikacyjne są właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata na uprawnienia budowlane.

Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne są organizatorami egzaminów na uprawnienia budowlane oraz za określanie specjalizacji techniczno-budowlanych w uprawnieniach (program na telefon). Postępowanie w sprawie nadania uprawnień budowlanych bądź określenie specjalności techniczno budowlanej ma dwa etapy – składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu (opinie o programie). Postępowania kwalifikacyjne, a także egzaminy są przeprowadzane w tzw. zespołach kwalifikacyjnych i zespołach egzaminacyjnych. Zespól kwalifikacyjny składa się z 3-5 osób, które wyznaczane są przez przewodniczącego danej komisji kwalifikacyjnej.

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane są przeprowadzane przez zespoły egzaminacyjne, które składają się z 4-6 osób (segregator aktów prawnych). W każdym takim zespole muszą znaleźć się następujące osoby:
• przewodniczący komisji bądź jego zastępca,
• członkowie zespołu – wymagane jest, aby przynajmniej dwie osoby z tej grupy posiadały uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, którą ma kandydat na uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1).

Zarówno zespół egzaminacyjny, jak i zespół kwalifikacyjna ma prawo zażądania od kandydata na uprawnienia budowlane wykonanych przez niego w ramach praktyki opracowań projektowych. Najczęściej wymagane jest przedstawienie przynajmniej 1-2 opracowań, które wykonano w ramach praktyki, która została udokumentowana (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami