Koncentracja

Koncentracja

Koncentracja może wyrażać się w różnorodny sposób (program uprawnienia budowlane na komputer).
Można przeprowadzać koncentrację czynności (koncentracja technologiczna) w jednym przedsiębiorstwie, można ją osiągać również przez łączenie dwu lub więcej przedsiębiorstw produkujących jednorodny wyrób (koncentracja przedmiotowa). W przedsiębiorstwach budowlanych spotykana jest często koncentracja produkcji prefabrykatów w jednej wytwórni, zamiast produkowania ich na placach budowy poszczególnych obiektów.
Koncentracja wysiłków odgrywa szczególną rolę w budownictwie w związku z charakterystycznym dla niego rozproszeniem w terenie.

To rozproszenie w terenie stanowi z samej swojej istoty niebezpieczeństwo dekoncentracji działalności w budownictwie, prowadzące do rozpoczynania naraz wielu obiektów inwestycyjnych (nie zawsze zbilansowanych ze środkami produkcji), powodujące w efekcie zamrażanie nakładów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wreszcie koncentracja w budownictwie powinna objawiać się koncentrowaniem działalności na najważniejszych inwestycjach, z ustawieniem właściwej ich kolejności.
Wreszcie podkreślić należy, że bez przeprowadzenia koncentracji i specjalizacji produkcji nie byłaby w ogóle możliwa intensyfikacja procesów produkcyjnych opartych na nowoczesnej technologii i wysokiej organizacji tych procesów.

Zasada harmonizacji pracy. Zasada harmonizacji jest jedną z najważniejszych zasad naukowej organizacji, sformułowaną przez współtwórcę naukowej organizacji prof. Karola Adamieckiego (1896-1933). Polega ona na wzajemnym zharmonizowaniu uprzednio dokładnie dobranych, współpracujących ze sobą organów, tworzących łącznie określoną działalność bądź proces produkcyjny (uprawnienia budowlane).

Skutek ekonomiczny

Skutek ekonomiczny takiego doboru będzie tym lepszy, im czasy działania tego procesu bądź działalności będą lepiej dobrane, przy czym wielkość skutku użytecznego działalności bądź procesu produkcyjnego uzależniona jest od tego organu bądź tego składnika, którego wydajność jest najmniejsza. W przypadkach skomplikowanych, a z takimi mamy do czynienia w procesach technologicznych, sposób zharmonizowania nieraz licznych czynności, składających się na te procesy, jest niełatwy (program egzamin ustny).
Najlepszą metodą ustalania harmonii działań składających się na określony proces produkcyjny lub zespół nielicznych procesów produkcyjnych jest metoda graficzna harmonogramów. Wynalazcą tej metody był prof. Karol Adamiecki (opinie o programie).

Jest charakterystyczne, że błędy w harmonizacji procesów prostych i krótkich ujawniają się zazwyczaj niezwłocznie, a tym samym są łatwe do zaobserwowania, a więc i do usunięcia. Natomiast w przypadkach błędów w harmonizacji skomplikowanych procesów produkcyjnych, trwających dłuższy czas, błędy te są znacznie trudniejsze do wykrycia, a przecież straty spowodowane nimi są tu właśnie największe. Brak harmonii jest bodaj największym i najczęściej spotykanym błędem organizacyjnym (w szczególności w zakładach produkcyjnych przemysłowych), nie pozwalającym na wykorzystanie nawet najlepszych i najbardziej nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Wreszcie w wyniku różnolitych wydajności poszczególnych ogniw określonego procesu produkcyjnego ogólna wielkość skutku użytecznego takiego procesu uzależniona jest od organu, którego wydajność jest najmniejsza (segregator aktów prawnych).
Harmonizacja procesów produkcyjnych czy działalności konieczna jest na wszystkich etapach, a więc na etapie programowania, planowania, przygotowania oraz na etapie realizacji.

Na zakończenie tych krótkich rozważań o podstawowych zasadach naukowej organizacji należy podkreślić ścisły między nimi związek polegający na następujących zależnościach.
Zasadą wyjściową naukowej organizacji jest podział pracy, gdyż bez jej zastosowania nie byłaby możliwa realizacja żadnej działalności, w szczególności produkcyjnej, przy czym w wyniku podziału pracy między poszczególne ogniwa następuje ich specjalizacja (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !