Wpusty odwadniające

Wpusty odwadniające
Wpusty odwadniające

Stropodach z odwodnieniem zewnętrznym powinien mieć gzyms o szerokości 20-25 cm. Zarówno zbyt duże gzymsy, jak i całkowity ich brak sprzyjają tworzeniu się oblodzeń. Podobnie niekorzystne są rynki żelbetowe, które zastosowano np. w budynkach Kleyffa w Łodzi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy odwodnieniu wewnętrznym należy przestrzegać następujących wskazówek ogólnych:

  • odwodnienie przewidziane przy attyce zaprojektować do wpustów odwadniających, a następnie do rur spustowych usytuowanych w pewnej odległości od attyki, a nie do koryt znajdujących się bezpośrednio przy attyce. Wpusty odwadniające należy ocieplić (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Odwodnienie bezpośrednio przy attyce wykonano np. w budynkach WPP w Koszalinie, na skutek czego w okresie zimowych i wiosennych odwilży występowały intensywne zacieki i zawilgocenia, uciążliwe dla mieszkańców,
  • odwodnienie do środka budynku powinno być zaprojektowane ze spadkiem typu kopertowego, a nie za pomocą koryta. Wpusty odwadniające należy ocieplić
  • betonu komórkowego, trudności zaopatrzeniowe spowodowały jednak stosowanie odmian cięższych, wpływających na zwiększenie strat ciepła ostatniej kondygnacji, wpływając na obniżenie temperatury w pomieszczeniach oraz czasami lokalne przemarzanie (uprawnienia budowlane).

Szczególnie niekorzystnie może zachować się beton komórkowy w stropodachach pełnych realizowanych w okresie nie sprzyjających warunków atmosferycznych. Zamknięcie bowiem zawilgoconego betonu komórkowego w stropodachach, bez możliwości jego wyschnięcia, powoduje obniżenie właściwości izolacyjnych tego materiału.

Użycie betonu komórkowego w stropodachach wentylowanych ułatwia jego wysychanie, jednak z uwagi na podane trudności nie zaleca się zwykle tego materiału do stropodachów (program egzamin ustny).

Stosowanie płyt

Płyty trzycinowe stosowano jako izolację cieplną zarówno stropodachów wentylowanych, jak i pełnych (nie wentylowanych). Zachowanie tego materiału w czasie eksploatacji zależało od skuteczności wentylacji. W stropodachach pełnych, szczególnie w układzie w paroizolacją, stwierdzono już w stosunkowo krótkim czasie eksploatacji korozję biologiczną płyt trzcinowych i poważne ich zawilgocenie. Płyt trzcinowych nie należy stosować nawet w stropodachach wentylowanych, gdyż lęgną się w nich robaki i gryzonie, a ponadto zawilgocone szybko gniją (opinie o programie).

Stosowanie płyt wiórkowo-cementowych w dachach pełnych jest niewskazane, gdyż zawilgacają się one w czasie wbudowywania lub przez nieszczelności pokrycia. Podobne kłopoty występowały przy stosowaniu w stropodachach pełnych ocieplenia z żużlobetonu, który na skutek zawilgocenia i nadmiernego ciężaru objętościowego nie zapewniał wymaganej izolacyjności cieplnej stropodachu (segregator aktów prawnych).

W stropodachach pełnych stosowano do ocieplenia beton na kruszywie lekkim. Rozwiązanie to nie jest właściwe, gdyż nie ocieplono połączenia stropodachu ze ścianą i nie wykonano dylatacji między ścianą a ociepleniem z lekkiego betonu. W tym przypadku lepiej jest stosować zasypkę z lekkiego kruszywa, np. keramzytu, usypanego luźno równomierną warstwą. Na warstwie kruszywa wykonać należy następnie gładź cementową grubości 3 cm.

Styropian jako warstwa izolacji cieplnej jest najlepszym materiałem do ocieplania stropodachów pełnych. Odporność tego materiału na zawilgocenie, mały ciężar objętościowy i korzystne właściwości izolacyjne stawiają go na czołowym miejscu wśród produkowanych obecnie u nas materiałów do izolacji stropodachów pełnych (promocja 3 w 1). Sporadyczne przypadki nieprawidłowego zachowania styropianu w stropodachach pełnych spowodowane są głównie:

  • klejeniem styropianu na lepikach na zimno lub na lepikach smołowych, powodujących poważną jego destrukcję,
  • przyjętą czasami nieprawidłową technologią klejenia warstw pokrycia dachowego bezpośrednio na styropianie. Powoduje to niejednokrotnie przekroczenie dopuszczalnej temperatury na powierzchni styropianu wskutek zastosowania zbyt gorącego lepiku, tj. o temperaturze przekraczającej wartość dopuszczalną 110°C.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !