Konfrontacja z komisją egzaminacyjną


Ustny egzamin na uprawnienia budowlane to osobiste spotkanie każdego kandydata z komisją kwalifikacyjną (https://uprawnienia-budowlane.pl). Warto wcześniej zapoznać się z obowiązującymi standardami, aby uniknąć zaskoczeń i stresujących niespodzianek. O dopuszczeniu do ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane kandydaci dowiaduję się kilka godzin po części pisemnej. Egzaminy ustne są przeprowadzane w ciągu kilku kolejnych dni po pisemnym, a kolejność kandydatów ustalona jest alfabetycznie (program na komputer).

Konfrontacja z komisją egzaminacyjną

Należy pamiętać, że czas oczekiwania na część ustną najlepiej przeznaczyć na naukę (program na telefon). Dobrym rozwiązaniem jest czytanie oraz dokładne zapoznawanie się z aktami prawnymi oraz normami związanymi z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).

W zespole egzaminacyjnym zasiada Przewodniczący Komisji lub jego Zastępcy, a także Członkowie Zespołu – łącznie może się ona z składać z 3-5 osób. Osoby należące do komisji muszą mieć wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń (opinie o programie). Co ważne, jeden członek zespołu musi mieć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności, o jaką stara się zdający. W komisji musi również znaleźć się osoba mająca wykształcenie prawnicze. W czasie ustnej części egzaminu zdający może mieć własne wydrukowane akty prawne lub korzystać z dokumentów, które udostępnia komisja kwalifikacyjna (segregator aktów prawnych).

Czasu nie ma zbyt wiele


Pytania dotyczą kwestii znajdujących się w aktach prawnych, dlatego trzeba dobrze orientować się w ustawach oraz normach, co pozwoli na szybkie znalezienie potrzebnych odpowiedzi. Kandydaci po wejściu na salę losują po jednym zestawie pytań (promocja 3  w 1). Jest to dobry czas na poinformowanie komisji o posiadaniu własnych akrów prawnych. Na przygotowanie do odpowiedzi zawsze jest 25 minut, natomiast łącznie egzamin trwa 60 minut bez względu na rodzaj uprawnień. Czasu nie ma zbyt wiele, dlatego trzeba nim rozsądnie gospodarować. Za każdą odpowiedź otrzymuje się od 0 do 5 punktów. Co ważne, w czasie egzaminu komisja może zadawać dodatkowe pytania, np. w zakresie odbytej przez kandydata praktyki zawodowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !