Konieczność regeneracji

Konieczność regeneracji

Wobec konieczności regeneracji złoża co pewien czas w stacjach zmiękczania dajemy zwykle dwa lub trzy zbiorniki z filtrami, pracujące równolegle (program uprawnienia budowlane na komputer). Wysokość zbiorników filtracyjnych wynosi ok. 1,5 do 2,5 m. Przy czerpaniu wody z ujęcia powierzchniowego (z rzeki, strumienia, jeziora) dla otrzymania wody o właściwej jakości higienicznej musimy stosować osadniki, filtry pośpieszne lub filtry powolne i dezynfekcję wody - zwykle przez chlorowanie wody.

Działanie osadników polega na mechanicznym oczyszczaniu wody, a mianowicie na zatrzymywaniu w zbiorniku osadnika zawiesin unoszonych przez wodę, co uzyskuje się przez zmniejszenie szybkości przepływu wody w granicach od 1 do 10 min/sek, tj. w granicach od ok. 4 do ok. 36 m/godz (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Czas przepływu wody przez osadnik dla uzyskania właściwych rezultatów powinien wynosić od 4 do 8 godzin. Najlepsze rezultaty oczyszczania wody w osadnikach otrzymuje się przy głębokości nie większej od 2,5 m oraz przy długości od 30 do 100 m.
Wobec konieczności oczyszczania osadników z osadu projektuje się zwykle dwa, trzy lub więcej zbiorników pracujących równolegle.

Przykładowo, przy trzech osadnikach o szerokości 10 m, o długości 40 m każdy, z których dwa stale pracują - otrzymujemy następującą wydajność tych osadników (przy prędkości 2 mm/sek, to jest ok. 7 m/godz) 2 osadniki przy szerokości 10 m, przy wysokości czynnej ok. 1 m i szybkości przepływu 7 m/godz po przemnożeniu dają przepływ 140 m3/godz. Osadniki zatrzymują ok. 60-70% osadów i 20% bakterii znajdujących się w wodzie (uprawnienia budowlane).
Działanie filtrów pośpiesznych polega na mechanicznym i biologicznym oczyszczaniu wody. Złoże filtru pośpiesznego utrzymuje się przez częste przedmuchiwanie jako porowate. Każde ziarno piasku położone wewnątrz złoża otacza się po krótkim czasie błonką i na tej błonie między ziarnami zatrzymują się zanieczyszczenia i bakterie zawarte w wodzie przepływającej przez filtr pośpieszny (program egzamin ustny).

Filtr pośpieszny

Filtr pośpieszny jest więc filtrem przestrzennym, bowiem oczyszczanie wody następuje w całej objętości złoża. Wydajność filtrów pośpiesznych wynosi, zależnie od ich konstrukcji, od 70 do 400 m3 wody na 1 m2 powierzchni filtru na dobę, co daje prędkość przepływu wody przez filtr od 3 do 17 m/godz - przeciętnie ok. 8 m/godz. Głównymi zaletami filtrów pośpiesznych są: po pierwsze ich duża wydajność, po drugie możność stosowania tych filtrów jako zbiorników zamkniętych, pracujących pod ciśnieniem.

Stopień oczyszczania wody z bakterii w filtrach pośpiesznych wynosi od 80 do 90%, stąd wodę wychodzącą z filtrów pośpiesznych należy dodatkowo dezynfekować zwykle przez chlorowanie. Wobec konieczności okresowego przepłukiwania filtrów pośpiesznych (okres pracy około 100 godzin, czas płukania około 10 minut) projektuje się zwykle dwa, trzy lub więcej zbiorników filtracyjnych. Przykładowo - przy zbiorniku o średnicy D = 1,5 m o powierzchni przekroju -TE D2 = ok. 1,7 m2 wydajność tego filtru wyniesie ok. 14 m3 wody na godzinę, tj. ok. 340 m3 na dobę (opinie o programie).
Działanie filtrów powolnych polega również na mechanicznym i biologicznym oczyszczaniu wody.

Na powierzchni filtru powolnego w okresie tzw. dojrzewania tworzy się cienka kleista błona powstająca z zanieczyszczeń znajdujących się w filtrowanej wodzie. Błona ta tworzy właściwą przegrodę filtracyjną, zatrzymującą najdrobniejsze zanieczyszczenia i oczyszczającą wodę w drodze procesów biologicznych z bakterii. Filtr powolny jest więc filtrem powierzchniowym, bowiem oczyszczanie wody następuje na powierzchni złoża (segregator aktów prawnych). Wydajność filtrów powolnych wynosi ok. 2 m3 wody na lm2 powierzchni filtru na dobę, co daje prędkość przepływu wody ok. 0,08 m/godz. Główną zaletą filtrów powolnych jest wysoki stopień oczyszczania przez nie wody z bakterii, który określa się na ok. 99 % i więcej.

Wobec konieczności okresowego oczyszczania i przebudowy filtrów powolnych (okres pracy błony trwa zwykle parę miesięcy, czas zdejmowania błony oraz ponownego dojrzewania filtru - tworzenia się nowej błony, trwa zazwyczaj ok. tygodnia, okres pracy całego filtru - ok. dwu lat, czas przebudowy filtru - parę tygodni) projektuje się trzy lub więcej zbiorników filtracyjnych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !