Konieczność unikania ciężkiej pracy

Konieczność unikania ciężkiej pracy

Cement transportuje się z magazynu przeważnie na platformach kolejki wąskotorowej lub taczkami. W sporadycznych przypadkach jest przenoszony ręcznie, lecz sposobu tego należy unikać ze względu na duży koszt oraz niszczenie worków, a także ze względu na konieczność unikania ciężkiej pracy ludzkiej. Przy transporcie ręcznym przenoszący worki powinien wiedzieć, jak należy je podnosić i brać na ramiona, aby nie dopuścić do ich pękania oraz uniknąć nadmiernego wysiłku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cement powinniśmy odmierzać całym workiem (50 kg) i w stosunku do jego ciężaru ustalić odmierzanie pozostałych składników mieszanki betonowej. W ten
sposób unikniemy niepotrzebnego dzielenia zawartości worków. Aby uniknąć stałego i pracochłonnego dowożenia składników betonu, cement i kruszywo powinny być składane w podręcznym magazynie tuż obok betoniarki, a w większych lepiej zorganizowanych zakładach w specjalnych zasobnikach zaprojektowanych i zmontowanych łącznie z betoniarką
Piasek i żwir jako materiały sypkie należy dowozić do kosza betoniarki taczkami o określonej pojemności ze względu na łatwość przechylania i przewożenia oraz dużą zwrotność. Stosowane w tym przypadku taczki mają pojemność od 45 do 110 litrów.
Lepszym sposobem od poprzedniego jest odmierzanie składników odmierzaczami specjalnie do tego celu przystosowanymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jednym z takich odmierzaczy jest wywrotka o ‘wymierzonej pojemności, osadzona na podwoziu wózka wąskotorowego.
Najdokładniejszym jednak odmierzaniem składników jest ważenie ich na wadze. W tym wypadku taczkę z! kruszywem lub wózek wprowadza się na wagę i dopiero po zważeniu wsypuje się zawartość do kosza betoniarka.
Poszczególne składniki betonu odmierza się w następującej kolejności: najpierw wsypujemy do kosza tłuczeń lub żwir gruby, spłukany uprzednio wodą, następnie cement, piasek, tłuczeń lub żwir średni, a na końcu dopiero tłuczeń żwir drobny.

Odmierzając w tej kolejności unikniemy rozpylania się cementu podczas wsypywania suchych składników do mieszalnika betoniarki.
Załadowane do mieszalnika betoniarki materiały sypkie należy przede wszystkim wymieszać na sucho. Następnie po dodaniu potrzebnej wg recepty wody zarobowej (część wody zawarta już jest w zawilgoconym żwirze) wymieszać powtórnie. Należy przy tym pamiętać, że nawilgaca się jedynie żwir, innych kruszyw nawilgacać nie trzeba.
Wydajność betoniarki określa się wg czasu mieszania i pełnego wykorzystania maszyny w ciągu jednej zmiany (uprawnienia budowlane).

Korygowanie

W ciągu jednego cyklu pracy betoniarki wykonuje się następujące czynności:
Przy koszu
- napełnienie kosza dowiezionymi składnikami,
- podniesienie kosza do góry,
- wsypanie składników do mieszalnika,
- opuszczenie kosza.
Przy mieszalniku
a) napełnienie składnikami betonu z kosza,
b) przemieszanie,
c) napełnienie mieszalnika wodą,
d) powtórne przemieszanie,
e) opróżnienie mieszalnika.

Należy tak zharmonizować czynności kosza, aby mieszalnik nie obracał się na próżno (program egzamin ustny)
Czas mieszania składników betonu uzależniony jest od zawartości cementu i wody w świeżej masie. Im tych składników jest więcej, tym czas mieszania jest krótszy. W przypadku użycia drobnego kruszywa czas mieszania jest dłuższy, natomiast przy mieszaniu betonu z kruszywem grubym czas jest krótszy.
Można więc przyjąć dla zwykłych betoniarek następujące okresy mieszania w minutach: Przy stosowaniu betoniarek przeciwbieżnych okresy te można skrócić o około 25 procent. Stosunkowo dłuższego mieszania wymagają betony lekkie, lecz czas ten nie powinien przekraczać 10 minut(opinie o programie).

Przy zwykłych betonach dłuższe mieszanie nie przynosi już żadnego przyrostu wytrzymałości betonu, a przeciwnie, może ją jedynie osłabić powodując zjawisko odmieszania się betonu (segregator aktów prawnych).

Sprawdzenie jakości mieszanki betonowej obejmuje:
- sprawdzenie jakości składników przeprowadzone przed wykonaniem mieszanki, mające na celu kontrolę kruszywa, jego czystości i granulacji (wielkości ziarn),
- kontrolę odmierzania składników mającą na celu sprawdzanie samego odmierzania jak i przyrządów do odmierzania (dokonuje się co najmniej jeden raz w ciągu zmiany), korygowanie odmierzania wody, kontrolę czasu i sposoby mieszania (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !