Konsekwencje nieobecności na egzaminie

 

Konsekwencje nieobecności na egzaminie

Egzamin na uprawnienia budowlane to bez wątpienia bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego inżyniera budownictwa czy architekta. Aby móc do tego egzaminu przystąpić, trzeba nie tylko uzyskać odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową, ale także przejść postępowanie kwalifikacyjne (program na komputer).

Egzamin jest organizowany dwa razy w roku i stanowi niejako zwieńczenie wieloletniego wysiłku. Niestety w życiu zdarzają się różne sytuacje i czasem można zwyczajnie na egzamin nie dotrzeć (program na telefon). Wówczas pojawia się szereg pytań dotyczących dalszych losów postępowania kwalifikacyjnego czy opłatami, które zostały już uiszczone. Inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy kandydat będzie nieobecny na egzaminie pisemnym, a inaczej, gdy na egzaminie ustnym (program egzamin ustny).

Każda osoba, która pozytywnie przeszła etap kwalifikacji, otrzymuje od izby list polecony, w którym znajduje się informacja o terminie oraz miejscu egzaminów (opinie o programie). List ten powinien trafić do zdającego najpóźniej miesiąc przed egzaminem. Jeśli pismo było doręczone terminowo, a mimo to kandydat nie stawił się na egzaminie, to na zwrot wpłaty może liczyć wyłącznie wtedy, gdy przedstawi usprawiedliwienie. Należy je przedłożyć na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu lub maksymalnie do 7 dni po terminie egzaminu. Jeśli usprawiedliwienie będzie uznane za zasadne, to kandydat otrzymuje zwrot drugiej części opłaty kwalifikacyjnej, czyli opłaty za przeprowadzenie egzaminu. Nieobecność na egzaminie nie oznacza, że trzeba jeszcze raz przechodzić proces kwalifikacyjny (segregator aktów prawnych). Konieczne jest jednak złożenie wniosku o możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu.

Wynik egzaminu pisemnego


Do egzaminu ustnego stosuje się podobne zasady jak do egzaminu pisemnego. Jeśli nieobecność zostanie uznana za zasadną, to można otrzymać zwrot połowy drugiej części opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. W przypadku, gdy kandydat nie stawi się na egzamin ustny, nie musi on jeszcze raz zdawać części pisemnej. Wynik egzaminu pisemnego zachowuje ważność przez 3 lata i w tym czasie można ponownie przystąpić do części ustnej (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami