Konstrukcja i układ warstw ścian osłonowych

Konstrukcja i układ warstw ścian osłonowych

Ściany osłonowe można z grubsza podzielić na: a) jednorodne z betonów komórkowych i z betonów na kruszywach lekkich, b) warstwowe z płytą żelbetową nośną, c) warstwowe klejone lub łączone mechanicznie (bez szkieletowe), d) szkieletowe ze szkieletem drewnianym, aluminiowym, azbesto-cementowym i innymi, e) metalowe (uprawnienia budowlane). Konstrukcja ścian osłonowych z betonów komórkowych lub z betonów na kruszywach lekkich nie różni się od konstrukcji ścian samonośnych.
W ścianach osłonowych warstwowych z żelbetową płytą nośną płyta ta może być stosowana w postaci okładziny zewnętrznej bądź wewnętrznej.

Czasami obie zewnętrzne okładziny ścian osłonowych wykonuje się również z żelbetu (program na telefon). Płyty te wykonuje się jako wielkowymiarowe o wielkości na pokój lub jako płyty podokienne lub międzyokienne o długości równej rozstawowi ścian poprzecznych. Żelbetowa okładzina zewnętrzna nie powinna być cieńsza od 4 cm, o ile posiada usztywniające żebrowanie; płyta żelbetowa płaska powinna być grubości nie mniejszej niż 6 cm. W płytach żebrowych z żebrami rozstawionymi nie rzadziej niż co 30 cm płyta między żebrami może być niezbrojona, o grubości 2 cm.

Płyty żelbetowe opierają się na stropie oraz są mocowane do konstrukcji budynku (np. do ścian poprzecznych) (program na komputer). W zależności od izolacji termicznej oraz innych materiałów warstwowych ciężar tych ścian wahać się może w granicach 120-f-220 kG/cm2, przy grubości w granicach 14-f-22 cm. Zużycie stali do tych ścian jest stosunkowo niewielkie i wynosi ok. 3,5 kG/m2.
Płyty ścian osłonowych szkieletowych lub bezszkieletowych posiadają konstrukcję warstwową (program egzamin ustny).

Opis konstrukcji płyt warstwowych

Z punktu widzenia wykonawstwa najbardziej właściwym rozwiązaniem ścian warstwowych są ściany trójwarstwowe składające się z obustronnych okładzin i izolacji termicznej. Rozwiązanie takie nie zawsze jest możliwe i zależy od własności materiałów stosowanych do ścian (opinie o programie).

Ściany osłonowe metalowe stosowane są przeważnie za granicą w budynkach reprezentacyjnych, szkolnych i administracyjnych; są to przeważnie ściany zawieszane, pozwalające na szybki montaż. W ścianach tych mamy do czynienia z kształtownikami stalowymi przeważnie z blach giętych na zimno (rzadziej walcowanymi), kształtkami aluminiowymi, blachą aluminiową, blachą nierdzewną, emaliowaną itp.

Ze względu na konstrukcję ściany te można podzielić na: szkieletowe, płytowe i prefabrykowane ramowe (segregator aktów prawnych). W konstrukcji szkieletowej mamy do czynienia z rusztem (siatką) utworzonym przez pręty pionowe (słupki) i poziome (rygle). Pola rusztu wypełnia się płytami warstwowymi, szkłem lub otworami okiennymi. Ruszt mocuje się do konstrukcji budynku, przy czym słupki są przeważnie głównymi elementami nośnymi, a rygle drugorzędnymi (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !