Konstrukcja opaski brzegowej w porównaniu z tamą brzegową


Liniowe umocnienia brzegu rzeki

 

Opaska brzegowa należy do przykładów stosunkowo uniwersalnych obiektów, wchodzących w zakres budownictwa hydrotechnicznego. Ma za zadanie przede wszystkim chronić przed erozją wodną, a także wzmagać liniowe umocnienie brzegu rzeki w przypadku rozmaitych zbiorników wodnych.

 

Konstrukcja opaski brzegowej w porównaniu z tamą brzegową

Jak już zostało wcześniej wspomniane, opaska brzegowa jest dość uniwersalną i często spotykaną strukturą, oddzielającą brzeg od wody. Opaska brzegowa swoją konstrukcją przypomina tamę podłużną. Jednak różnica między opaską brzegową a tamą tego rodzaju polega na tym, że pierwsza z nich stosowana jest dla istniejącego brzegu, podczas gdy tamę wykorzystuje się do konstruowania zupełnie nowej linii brzegowej oraz jej zabezpieczeń. Wśród kolejnych różnic można wymienić przede wszystkim fakt, że opaska brzegowa jedną stroną musi opierać się o przyległy do niej teren. Tamę natomiast z dwóch stron otacza woda, by ostatecznie doszło do zalądowienia jej przestrzeni wyłącznej.

 

Wśród najczęściej stosowanych konstrukcji opasek brzegowych wyróżnia się między innymi takie jak: faszynadowe, walcowo-faszynadowe, materacowo-faszynadowe, materacowo-kamienne, a także materacowe.

 

Podstawowy podział na rodzaje umocnień brzegu rzeki

Opaska brzegowa należy do jednej z budowli regulacyjnych (a więc wykorzystywanych do regulacji rzek), obok następujących konstrukcji: wspomnianej już tamy, poprzeczki, progu oraz wielu innych systemów. Opaski brzegowe należą do technicznych sposobów umocnień brzegów. Tego typu zabezpieczenia stosowane są zazwyczaj w miejscach, które są najbardziej narażone na wszelkiego rodzaju erozje oraz takich, gdzie nie ma dostatecznie dużo wolnej przestrzeni. Liniowe umocnienia brzegu mogą być również realizowane poprzez stosowanie sposobów biologicznych oraz biotechnicznych, wspomagających między innymi: kształtowanie życia na danym terenie, regulację ciepła, wilgotność powietrza, optymalny stopień zacienienia, usuwanie zanieczyszczeń oraz wiele innych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami