Blog

30.05.2018

Konstrukcja opaski brzegowej w porównaniu z tamą brzegową

W artykule znajdziesz:

Konstrukcja opaski brzegowej w porównaniu z tamą brzegową


Liniowe umocnienia brzegu rzeki

 

Opaska brzegowa należy do przykładów stosunkowo uniwersalnych obiektów, wchodzących w zakres budownictwa hydrotechnicznego. Ma za zadanie przede wszystkim chronić przed erozją wodną, a także wzmagać liniowe umocnienie brzegu rzeki w przypadku rozmaitych zbiorników wodnych.

 

Konstrukcja opaski brzegowej w porównaniu z tamą brzegową

Jak już zostało wcześniej wspomniane, opaska brzegowa jest dość uniwersalną i często spotykaną strukturą, oddzielającą brzeg od wody. Opaska brzegowa swoją konstrukcją przypomina tamę podłużną. Jednak różnica między opaską brzegową a tamą tego rodzaju polega na tym, że pierwsza z nich stosowana jest dla istniejącego brzegu, podczas gdy tamę wykorzystuje się do konstruowania zupełnie nowej linii brzegowej oraz jej zabezpieczeń. Wśród kolejnych różnic można wymienić przede wszystkim fakt, że opaska brzegowa jedną stroną musi opierać się o przyległy do niej teren. Tamę natomiast z dwóch stron otacza woda, by ostatecznie doszło do zalądowienia jej przestrzeni wyłącznej.

 

Wśród najczęściej stosowanych konstrukcji opasek brzegowych wyróżnia się między innymi takie jak: faszynadowe, walcowo-faszynadowe, materacowo-faszynadowe, materacowo-kamienne, a także materacowe.

 

Podstawowy podział na rodzaje umocnień brzegu rzeki

Opaska brzegowa należy do jednej z budowli regulacyjnych (a więc wykorzystywanych do regulacji rzek), obok następujących konstrukcji: wspomnianej już tamy, poprzeczki, progu oraz wielu innych systemów. Opaski brzegowe należą do technicznych sposobów umocnień brzegów. Tego typu zabezpieczenia stosowane są zazwyczaj w miejscach, które są najbardziej narażone na wszelkiego rodzaju erozje oraz takich, gdzie nie ma dostatecznie dużo wolnej przestrzeni. Liniowe umocnienia brzegu mogą być również realizowane poprzez stosowanie sposobów biologicznych oraz biotechnicznych, wspomagających między innymi: kształtowanie życia na danym terenie, regulację ciepła, wilgotność powietrza, optymalny stopień zacienienia, usuwanie zanieczyszczeń oraz wiele innych.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami