Konstrukcja silosów

Konstrukcja silosów

Konstrukcja silosów powinna być wysmukła i może być niezadaszona. Silosy powinny być wyposażone w pneumatyczne urządzenia załadowcze, automatyczne wskaźniki napełniania oraz mechaniczno-grawitacyjne urządzenia rozładowcze z automatyczną wagą i licznikiem (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wykorzystanie jako podstawowego miejsca składowania wilgotnego piasku kopalnianego - samej kopalni; w zakładzie zapas piasku powinien być ograniczony do niewielkiej hałdy zadaszonej z możliwością rozgrzewania piasku „suchą” parą. Nad młynami wystarczy lej zsypowy na ok. 50 t piasku.

Wykorzystanie jako podstawowego miejsca składowania popiołów lotnych - terenu elektrociepłowni (zasobniki na suchy popiół). Przy mokrym odprowadzeniu popiołów zapas ich powinien znajdować się w odstojnikach z urządzeniem do produkowania szlamu popiołowego wraz z przepompownią do zakładu produkującego gazobeton. Przy większym oddaleniu elektrociepłowni od zakładu produkcyjnego należy raczej zdecydować się na odstojniki zakładowe, co jednak stwarza pewne trudności, a m. in. zanieczyszcza teren zakładu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Do mielenia surowców służą mechaniczne urządzenia mielące, przeważnie w postaci młynów rurowych o średnicach od 1-^2,5 m, dwu- lub trzykomorowe, mielące na mokro lub na sucho wyłącznie kruszywa lub kruszywa z częścią spoiw.

Węzeł mielenia surowców zużywa ok. 70% energii elektrycznej całego zakładu i dlatego należy dążyć do technologicznie niezbędnego przemiału i unikać dublowania urządzeń przemiałowych czy instalowania młynów zapasowych (uprawnienia budowlane).
Należy dążyć do wyposażenia węzła magazynowania w następujące urządzenia:
- aeracyjne (płytki aeracyjne lub dysze),
- mieszalnicze (łopaty mechaniczne lub śmigła),
- umożliwiające podgrzewanie (registry grzejne lub płaszcze),
- umożliwiające łatwe pobieranie próbek,
- do automatycznego, wagowego dozowania z licznikami rejestrującymi (program egzamin ustny).

Szlamy i mieszanki suche

Szlamy i mieszanki suche przebywają w silosach magazynowych m. in. w celu homogenizacji i odpowiedniego przereagowania składników. Dla szlamu piaskowego i mieszanki popiołowo-wapiennej jak również dla mieszanki typu Unipol okres dojrzewania wynosi 8-P24 godzin.
Silosy wymagają periodycznego czyszczenia i stosowania zabiegów przeciwdziałających tworzeniu się kawern z pozostałości szlamu i mieszanek. W celu ograniczenia tych zabiegów nadaje się silosom kształty umożliwiające równomierny spływ mieszanek i wyeliminowanie tzw. „martwych pól’’ materiału zleżałego (opinie o programie).
Dobranie odpowiedniego przekroju silosu oraz urządzeń spulchniających jest podstawowym zadaniem projektantów silosów.

Urządzeniami szczególnie ważnymi są złącza i przewody odprowadzające mieszanki. W krajach skandynawskich zastosowano do tego celu rękawy elastyczne i kontrolne włazy interwencyjne z zapasowymi kanałami połączeń awaryjnych.
Dozowanie odbywa się w wydzielonym oddziale, stanowiącym najbardziej istotny węzeł technologiczny zakładu.
Węzeł ten usytuowany jest nad mieszarką i zaopatrzony w urządzenia dozujące, wagowe i objętościowe, urządzenia podgrzewcze oraz szereg urządzeń dodatkowych korygujących. Całość powinna być (tak jest w krajach skandynawskich) wyposażona w elektroautomatyczne urządzenia nastawczc dozujące ściśle wg receptury ustalonej przez technologa (segregator aktów prawnych).

Urządzenia takie instalowane są za granicą przez specjalistyczne firmy (np. Philipsa.) Ostatnio nasi elektrotechnicy i elektronicy przystąpili również do projektowania tego rodzaju urządzeń dozujących. Daje to nadzieję, że dotychczasowy „ręczny i na oko” system dozowania, stosowany jeszcze w niektórych zakładach betonu komórkowego, ulegnie wkrótce zmodernizowaniu. Samo mieszanie składników odbywa się w mieszarkach pionowych przeciwbieżnych stacjonarnych lub samojezdnych. Ostatnio przejawiają się dążenia do zastosowania mieszarek typu turbinowego i stacjonarnego o działaniu ciągłym (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !