Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowa

Natomiast sposób podnoszenia uprzednio scalonych w poziomie terenu rygi w całości za pomocą żurawi masztowych może być stosowany przy nieznacznej liczbie rygli (a więc dla hal o niezbyt dużej długości). Metoda ta jest również często stosowana przy montażu mostów przeładunkowych i innych podobnych obiektów (program uprawnienia budowlane na komputer).                                                                                                                   

Jako przykład montażu obiektu obejmującego większą liczbę różnych rodzajów konstrukcji może służyć schemat montażu budynku głównego elektrowni. Budynek główny elektrowni składa się z połączonych ze sobą równoległych hal o znacznych nieraz wysokościach (do 68 m i więcej), w których umieszczone są poszczególne oddziały elektrowni, a mianowicie: kotłownia, maszynownia, bunkrownia i odgazowalnia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Hale te najczęściej wykonywane są w postaci konstrukcji stalowej, która dla jego typu obiektów jest najbardziej odpowiednia; mogą być one również rozwiązane tako konstrukcje żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane względnie jako konstrukcje mieszane (tj. stalowo-żelbetowe) (uprawnienia budowlane).

W nowoczesnych elektrowniach o konstrukcji stalowej w dążeniu do zmniejszenia ciężaru budynku głównego konstrukcja nośna kotłów włączona jest do współpracy statycznej z konstrukcją nośną hali kotłowni i stanowi z nią jedną całość (program egzamin ustny). W związku z tym montaż konstrukcji nośnej budynku głównego elektrowni odbywa się w dużej mierze jednocześnie z montażem zespołów cieplno-mechanicznych i innych urządzeń wyposażenia technologicznego, przy użyciu tych samych maszyn montażowych. Udźwig tych maszyn powinien zatem być wystarczający zarówno dla podnoszenia poszczególnych elementów konstrukcji nośnej budynku, jak i i urządzeń wyposażenia technologicznego elektrowni (opinie o programie).

Konstrukcja budynku głównego elektrowni

Konstrukcja budynku głównego elektrowni (wraz z konstrukcją wyposażenia technologicznego) jest bardzo różnorodna pod względem kształtu, wymiarów i ciężarów poszczególnych montowanych elementów, co powoduje konieczność stosowania urządzeń montażowych różnych typów i o różnej wielkości. Ponadto w pewnych przypadkach zachodzi potrzeba dzielenia niektórych elementów o znacznych wymiarach na części o ciężarze nie przekraczającym udźwigu będących do dyspozycji maszyn montażowych względnie podnoszenia elementów ciężkich za pomocą dwóch urządzeń montażowych jednocześnie (segregator aktów prawnych).

Najcięższe elementy wyposażenia technologicznego, jakimi są części turbin i kotłów, montowane są za pomocą uprzednio zainstalowanych urządzeń dźwigowych, stanowiących stałe wyposażenie budynku elektrowni (np. suwnice w hali maszynowni), lub przy wykorzystaniu ustawionej już konstrukcji nośnej kotłów lub budynku.

Przy montażu konstrukcji stalowej budynku głównego elektrowni o dużej mocy (1400 MW)1’ przyjęto w projekcie montażu następujący zespół maszyn i urządzeń montażowych:

  • 2 żurawie wieżowe typu ŻB-120 o udźwigu Qm&x = 15T, wysokości podnoszenia i/min = 60 m i zasięgu działania L = 30 m oraz jeden żuraw typu „Bocian” (na rysunku nie pokazany) o udźwigu Umax = 15 T, Hmjn = 34 m i L = 25,5 m -dla montażu konstrukcji nośnej hali kotłowni i konstrukcji kotłów do poziomu +38,0 m.
  • 3 żurawie masztowe kozłowe (na rysunku nie pokazane) o udźwigu Umax = 15 T, Hm[n = 20 m i L = 29 m ustawione w poziomie +38,00 m na konstrukcji nośnej kotłów - dla montażu górnej partii konstrukcji kotłów, tj. powyżej poziomu +38,00.
  • żuraw masztowy linowy o udźwigu £max = 50 T oraz żuraw gąsienicowy typu E-1001 o udźwigu (?max = 15T, obydwa dla montażu galerii pochyłej z elementów scalonych (całymi członami) (promocja 3 w 1).

Do montażu walczaków kotła typu KSG, o wydajności 650 T/h pary i o ciężarze 45 T zastosowano:

  • 2 wciągniki linowe (o 2 czterokrążkowych zbloczach każdy) o udźwigu Q = = 30 T, zawieszone na uprzednio ustawionej konstrukcji nośnej hali kotłowni, a napędzane dwoma wciągarkami o udźwigu Q = 10 T, ustawionymi na terenie.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !