Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowa

Natomiast sposób podnoszenia uprzednio scalonych w poziomie terenu rygi w całości za pomocą żurawi masztowych może być stosowany przy nieznacznej liczbie rygli (a więc dla hal o niezbyt dużej długości). Metoda ta jest również często stosowana przy montażu mostów przeładunkowych i innych podobnych obiektów (program uprawnienia budowlane na komputer).                                                                                                                   

Jako przykład montażu obiektu obejmującego większą liczbę różnych rodzajów konstrukcji może służyć schemat montażu budynku głównego elektrowni. Budynek główny elektrowni składa się z połączonych ze sobą równoległych hal o znacznych nieraz wysokościach (do 68 m i więcej), w których umieszczone są poszczególne oddziały elektrowni, a mianowicie: kotłownia, maszynownia, bunkrownia i odgazowalnia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Hale te najczęściej wykonywane są w postaci konstrukcji stalowej, która dla jego typu obiektów jest najbardziej odpowiednia; mogą być one również rozwiązane tako konstrukcje żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane względnie jako konstrukcje mieszane (tj. stalowo-żelbetowe) (uprawnienia budowlane).

W nowoczesnych elektrowniach o konstrukcji stalowej w dążeniu do zmniejszenia ciężaru budynku głównego konstrukcja nośna kotłów włączona jest do współpracy statycznej z konstrukcją nośną hali kotłowni i stanowi z nią jedną całość (program egzamin ustny). W związku z tym montaż konstrukcji nośnej budynku głównego elektrowni odbywa się w dużej mierze jednocześnie z montażem zespołów cieplno-mechanicznych i innych urządzeń wyposażenia technologicznego, przy użyciu tych samych maszyn montażowych. Udźwig tych maszyn powinien zatem być wystarczający zarówno dla podnoszenia poszczególnych elementów konstrukcji nośnej budynku, jak i i urządzeń wyposażenia technologicznego elektrowni (opinie o programie).

Konstrukcja budynku głównego elektrowni

Konstrukcja budynku głównego elektrowni (wraz z konstrukcją wyposażenia technologicznego) jest bardzo różnorodna pod względem kształtu, wymiarów i ciężarów poszczególnych montowanych elementów, co powoduje konieczność stosowania urządzeń montażowych różnych typów i o różnej wielkości. Ponadto w pewnych przypadkach zachodzi potrzeba dzielenia niektórych elementów o znacznych wymiarach na części o ciężarze nie przekraczającym udźwigu będących do dyspozycji maszyn montażowych względnie podnoszenia elementów ciężkich za pomocą dwóch urządzeń montażowych jednocześnie (segregator aktów prawnych).

Najcięższe elementy wyposażenia technologicznego, jakimi są części turbin i kotłów, montowane są za pomocą uprzednio zainstalowanych urządzeń dźwigowych, stanowiących stałe wyposażenie budynku elektrowni (np. suwnice w hali maszynowni), lub przy wykorzystaniu ustawionej już konstrukcji nośnej kotłów lub budynku.

Przy montażu konstrukcji stalowej budynku głównego elektrowni o dużej mocy (1400 MW)1’ przyjęto w projekcie montażu następujący zespół maszyn i urządzeń montażowych:

  • 2 żurawie wieżowe typu ŻB-120 o udźwigu Qm&x = 15T, wysokości podnoszenia i/min = 60 m i zasięgu działania L = 30 m oraz jeden żuraw typu „Bocian” (na rysunku nie pokazany) o udźwigu Umax = 15 T, Hmjn = 34 m i L = 25,5 m -dla montażu konstrukcji nośnej hali kotłowni i konstrukcji kotłów do poziomu +38,0 m.
  • 3 żurawie masztowe kozłowe (na rysunku nie pokazane) o udźwigu Umax = 15 T, Hm[n = 20 m i L = 29 m ustawione w poziomie +38,00 m na konstrukcji nośnej kotłów - dla montażu górnej partii konstrukcji kotłów, tj. powyżej poziomu +38,00.
  • żuraw masztowy linowy o udźwigu £max = 50 T oraz żuraw gąsienicowy typu E-1001 o udźwigu (?max = 15T, obydwa dla montażu galerii pochyłej z elementów scalonych (całymi członami) (promocja 3 w 1).

Do montażu walczaków kotła typu KSG, o wydajności 650 T/h pary i o ciężarze 45 T zastosowano:

  • 2 wciągniki linowe (o 2 czterokrążkowych zbloczach każdy) o udźwigu Q = = 30 T, zawieszone na uprzednio ustawionej konstrukcji nośnej hali kotłowni, a napędzane dwoma wciągarkami o udźwigu Q = 10 T, ustawionymi na terenie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !